Skip to Content

Política do centro no uso de imaxes de menores

Política do centro no uso de imaxes de menores

Política do centro no uso de imaxes de menores

O IES Perdouro conforme coa Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de datos de Carácter Persoal (LOPD); entendemos que, derivado do artigo 5.1 do regulamento de desenvolvemento de devandita LOPD, Real Decreto 1720/2007 21 decembro, un dato de caracter persoal é "Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier  otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables". Así mesmo, segundo o artigo 6.1 da LOPD: "El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga de otra cosa ". Concretando no apartado 3h) "libre, inequívoco, específico e informado" debendo por iso estar vinculado a unhas finalidades específicas que xustifiquen o uso e tratamento dos datos.

En consecuencia as imaxes expostas na web do centro de menores matriculados no mesmo:

  • Son de carácter persoal e identificables (art 5.1)
  • Constan dos devanditos permisos dos pais/nais/titores legais renovados anualmente nas matrículas pertinentes (art. 6.1)
  • Son utilizados nun eido estrictamente educativo tendo como finalidad amosar as experiencias realizadas no centro á comunidade educativa (art 4.2)

Con todo, se vostede: 

  • Precisa que se rectifique, anule, cancele unha imaxe ou un dato por determinados motivos xustificados (art 18.2)
  • Esta interesado en anular/revocar a autorización existente no centro (art 31.2)

Póñase en contacto coa dirección do centro e tomaranse as respectivas medidas.

Distribuir contido


by Dr. Radut