Equipo directivo

EQUIPO DIRECTIVO

O equipo directivo está formado polos órganos unipersoais de goberno, que traballan de forma coordinada no desenvolvemento das súas funcións.
Durante O curso 2019-2020 constitúen o Equipo Directivo do Instituto as seguintes persoas:

 

EQUIPO DIRECTIVO

  DIRECTOR   Jose Luis Vázquez Carpintero
  XEFA DE ESTUDOS   María Dolores Vilar Aguiño
  VICEDIRECTOR   Francisco Javier Peteiro Cruz
  SECRETARIO   Xabier Docampo Rey
Distribuir contido