Skip to Content

Información xeral

Horarios lectivos 2020-2021

Premendo nos seguintes enlaces accederase á información dos horarios e ó profesorado dos grupos:

ESO e BACHARELATO

1º ESO 2º ESO+ PMAR 3º ESO+ PMAR 4º ESO
1º BAC 2º BAC

 

FORMACIÓN PROFESIONAL

FP BÁSICA  
MANTEMENTO DE VEHÍCULOS  
 1º  2º
  SERVIZOS ADMINISTRATIVOS
CICLOS MEDIOS  
ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS  AUTOMÓBILES
 1º  2º
INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS  E AUTOMÁTICAS
 1º  2º
 SOLDADURA E CALDEIRARÍA
 1º  2º
XESTIÓN ADMINISTRATIVA  
   2º
XESTIÓN ADMINISTRATIVA (A)  
  Horario
CICLOS SUPERIORES  
AUTOMOCIÓN
 
 
SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS  E AUTOMATIZADOS
 1º  
ADMINISTRACIÓN E FINANZAS


 

ESA e BACHARELATO ADULTOS

ESA
BACHARELATO

 

 

 

 

 

 

 

Exames finais (non presenciais) de materias pendentes da ESO.

O calendario de exames de materias pendentes da ESO é o que se detalla a continuación.

Aclaración:

 • Son os exames de materias pendentes de cursos anteriores e non das avaliacións suspensas deste curso.
 • Os exames son telemáticos (ou sexa, non implican presenza física no centro). Se houbera notificación de incorporación física do alumnado ás aulas actualizaríamos esta información.
 • O calendario faise para evitar solapamentos horarios. Non obriga a ningún departamento a realizalos deixando liberdade para avaliar con traballos ou como estime oportuno.
 • O horario destinado a cada materia é o tempo máximo que se pode empregar. Non se obriga a usalo todo e cada departamento será o responsable de comunicar ao alumnado a duración que considere oportuna.
   Luns 18   Martes 19   Mércores 20   Xoves 21   Venres 22

 09:30

11:00 

         Bioloxía e xeoloxía

 11:30

13:00 

     

 Ámbito

científico-matemático

 Cultura clásica

  

 

 

 

Luns 25

 Martes 26   Mércores 27   Xoves 28  Venres 29

09:30

11:00 

Educación plástica  Francés Língua castelá Oratoria

 Tecnoloxía 

11:30

13:00 

Física e química Inglés Língua galega Matemáticas

 Ciencias sociais 

Segunda avaliación

O día 27/03/2020 pola tarde recibíronse no correo do centro as “Instrucións do 27 de marzo, dirixidas ás direccións dos centros educativos de ensino non universitario, sobre a concreción de medidas a adoptar en relación coa avaliación do segundo trimestre.” 
 
Para darlles cumprimento acordamos:

 • Realizar a 2ª avaliación en todos os niveis o xoves 2 de abril de 2020.
 • Lémbrase que

            “Non serán avaliables as actividades relacionadas cos contidos curriculares realizadas polo alumnado con posterioridade á data de declaración do estado de alarma”.

 • Polo tanto haberá que avaliar en base ao realizado entre o 8 de xaneiro de 2020 e o 13 de marzo de 2020.
 • Os membros do equipo docente que precisen do libro de profesorado físico e o teñan no IES María Sarmiento poderán recollelo o luns de 11:00 a 13:00.
 • O profesorado de Pedagoxía terapéutica e Audición e Linguaxe realizará as aportacións oportunas ao profesorado de referencia de cada materia.
 • A hora e data límites para poñer as cualificacións serán as 24:00 do día 1/04/20.
 • Prégase ao profesorado que estea localizable durante a mañá do xoves para solventar calquera posible problema coas actas.
 • As actas pecharanse o xoves pola tarde e as cualificacións publicaranse via ABALAR MÓBIL (Proxecto Abalar Móbil, Manual de Usuario e Vídeo explicativo) o venres.
 • Para aquel alumnado que non teña Abalar móbil o profesorado titor buscará a vía de comunicarlles as cualificacións ás familias.
 • Estase á espera de instrucións sobre o alumnado que acceda á FCT.

Calquera modificación do anterior será comunicado con anterioridade.
 
A dirección.

Hora de lectura semanal Curso 2019-2020

Datas 1ª Avaliación

No seguinte enlace atópase a información sobre as datas e horarios correspondentes a ESO, BAC e Ciclos da primeira avaliación do curso 2019-2020:

1ª Avaliación

PFPP 2019-2020

O Plan de Formación do Profesorado do noso centro para o curso 2019-2020 inclúe os seguintes cursos e seminarios: 

Título Data inicio Data fin
LINGUA DE SIGNOS 14 outubro 2019 20 decembro 2019
INICIACIÓN E PERFECCIONAMENTO EDIXGAL 16 outubro 29 xaneiro 2020
O BAILE E O RITMO 14 outubro 2019 4 maio 2020
O BAILE E A DEFENSA PERSOAL 14 outubro 2019 20 decembro 2019
EDUCACIÓN EMOCIONAL 14 outubro 2019 20 decembro 2019
PRIMEIROS AUXILIOS 14 outubro 2019 4 maio 2020
USO EDIXGAL 6 novembro 2019 6 maio 2020

 

 

Horarios ESA e Bacharelato Adultos 2019-2020

Premendo nos seguintes enlaces accederase á información do horario e o profesorado dos grupos:

ESA
BACHARELATO

Horarios lectivos 2020-2021

Premendo nos seguintes enlaces accederase á información dos horarios e ó profesorado dos grupos:

ESO e BACHARELATO

1º ESO 2º ESO+ PMAR 3º ESO+ PMAR 4º ESO
1º BAC 2º BAC

FORMACIÓN PROFESIONAL

FP BÁSICA  
MANTEMENTO DE VEHÍCULOS  
 1º  2º
  SERVIZOS ADMINISTRATIVOS
CICLOS MEDIOS  
ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS  AUTOMÓBILES
 1º  2º
INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS  E AUTOMÁTICAS
 1º  2º
 SOLDADURA E CALDEIRARÍA
 1º  2º
XESTIÓN ADMINISTRATIVA  
 1º  2º
XESTIÓN ADMINISTRATIVA (A)  
  Horario
CICLOS SUPERIORES  
AUTOMOCIÓN
 1º
 2º
SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS  E AUTOMATIZADOS
 1º  2º
ADMINISTRACIÓN E FINANZAS


 

ESA e BACHARELATO ADULTOS

ESA
BACHARELATO

 

 

 

 

 

 

 

Bases para o cartel do XXXII congreso de ENCIGA

A Asociación de Ensinantes de Ciencias de Galicia ENCIGA vai realizar o seu congreso no IESMaría Sarmiento de Viveiro os días 14, 15 e 16 de novembro de 2019; co fin de elixir o cartelanunciador do “XXXII Congreso ENCIGA”, o IES convoca un concurso de deseño gráfico deacordo coas seguintes BASES.

ANIMAMOS a todo o alumnado interesado a participar.

Criterio para elixir o alumnado en caso de demanda excesiva nunha materia optativa

Criterios para determinar a oferta de materias de libre configuración non obrigatorias e específicas (Aprobado no consello escolar o día 30/07/2018)

Proporcionar información axeitada ao alumnado e ás familias dos itinerarios elaborados e ofertados polo centro. Isto faise poñendo publicamente na páxina web do centro os impresos de matrícula de cada curso. Tamén cando Orientación fai unha previsión da matrícula para o vindeiro curso ao final de cada curso académico.

En 1º e 2º da ESO prevalecerán os criterios para a elaboración de grupos atendendo aos informes de Orientación, de Convivencia e do profesorado titor sobre a escolla dalgunha materia de libre configuración autonómica non obrigatoria concreta.     

Como idea xeral intentarase dar saída a todas aquelas peticións que solicite o alumnado e teñan o número mínimo legal para ser impartidas. Non obstante, hai certas condicións que poden impedir que todo o alumnado que solicitou unha materia a curse:

 • Demanda excesiva que conleve a necesidade de duplicar a materia;
 • Dispoñibilidade de profesorado, en xeral, ou de profesorado especialista, en particular;
 • Dispoñibilidade de recursos materiais do centro.

O criterio aplicable para seleccionar ao alumnado no caso de que haxa unha demanda excesiva nunha materia específica ou de libre configuración será, seguindo orde descendente ata completar o máximo legal: 

 1. Alumnado que non ten opción de elixir outra materia.
 2. Anterioridade no momento de realizar a matricula.

Acceso ao documento pdf completo. 

Mellores expedientes do 2018

A Universidade de Santiago de Compostela celebrou o 4 de xullo no Palacio de Congresos de Santiago o acto de recoñecemento aos alumnos e alumnas que obtiveron os mellores expedientes dos centros de ensino medio de Galicia. A este acto acude o alumnado que obtivo unha nota mínima de 9 entre o bacharelato e a fase xeral da proba de Avaliación de Bacharelato para Acceso á Universidade (ABAU).

Asistiron ao dito acto un total de 704 alumnos e alumnas. Do IES María Sarmiento de Viveiro asistiron catro estudantes que remataron o bacharelato este curso e cumpriron os requisitos académicos da nota mínima: Juan Fraga Pino, Anaïs Gómez Fernández, Tania López Fernández e Xoel Rodríguez García. Aproveitamos para darlles a noraboa polos bos resultados acadados.

Na foto saen os tres primeiros.

Circular reclamacións cualificacións 2º Bacharelato

Nos seguintes enlace accédese á Circular nº 2/2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, ploa que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que es establece o procemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do bacharelato establecido na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para o curso 2017-2018.

Destacamos a seguinte información:

-O día 22 será a avaliación final de 2º de Bacharelato.

-A entrega de boletíns serán ás 19:00 do 22 de maio.

-O prazo de reclamacións será das 8:30 do 23 de maio ás 14:00 do 24 de maio.

-A matrícula para as probas ABAU será o 23 e 24 de maio.

Distribuir contido


by Dr. Radut