Taboleiro

INICIO DO CURSO. EDUCACIÓN SECUNDARIA E BACHARELATO DE PERSOAS ADULTAS

Xoves 1 de outubro ás 19:00 h. presentación do curso 2020-21 de EDUCACIÓN SECUNDARIA E BACHARELATO DE PERSOAS ADULTAS. 

Inicio das clases: luns 5 de outubro.

INICIO DE CLASES FP CICLOS MADEIRA

Mércores 30 de setembro, inicio das clases de taller de 1º e 2º FP Básica de Carpintaría e Moble.

Ese mesmo día comezará as clases o CM de FP Dual de Instalación e Amoblamento, en horario de tarde.

XORNADA DE PRESENTACIÓN DA FORMACIÓN PROFESIONAL E DA FP BÁSICA

Como xa informamos, este venres 25 de setembro terá lugar o inicio do curso nos seguintes grupos de Formación Profesional e da FP Básica, co seguinte horario:

 

Venres 25 de setembro

1º/2º CM INFORMAT.

1º/2º CS ADMINIST.

1º/2º FPB INFOFI

1º CS INFORMÁTICA

08:45 h

09:35 h

10:45 h

16:00 h

AVISO IMPORTANTE:

Os ciclos básicos e medios de Automoción e Madeira están convocados no seguinte horario para recibir información sobre a situación actual do inicio do curso:

 
 

Venres 25 de setembro

1º/2º FPB CARPI E FPB MANVEH

1º/2º CM MADEIRA

1º/2ºCM AUTO.

 

12:45

 

13:35

13:35

 

 
 
O alumnado correspondente agardará no patio dianteiro do centro, no exterior do edificio, para entrar no mesmo cando sexa convocado. Será recibido polo Equipo Directivo e os titores e titoras correspondentes.

 

HORARIO DE INICIO DAS CLASES. CURSO 2020-2021

HORARIO DE INICIO DE CURSO 2020-2021

 

 

Mércores, 23 de setembro

1º ESO

2º ESO

10:45 h

12:45 h

Xoves, 24 de setembro

3º ESO

4º ESO

1º BACHARELATO

2º BACHARELATO

08:45 h

10:45 h

11:35 h

12:45 h

Venres 25 de setembro

1º/2º CM INFORMAT.

1º/2º CS ADMINIST.

1º/2º FPB INFOFI

1º CS INFORMÁTICA

08:45 h

09:35 h

10:45 h

16:00 h

 

O alumnado correspondente agardará no patio dianteiro do centro, no exterior do edificio para entrar no mesmo cando sexa convocado. Será recibido polo Equipo Directivo e os titores e titoras correspondentes.

Unha vez feita a presentación, o alumnado continuará no centro no horario e aula que lle corresponda, ata o final da xornada, ás 14:25.

AVISO IMPORTANTE: OS CICLOS MEDIOS E BÁSICOS DE AUTOMOCIÓN E MADEIRA  NON INICIARÁN AS CLASES ATA QUE AO CENTRO LLE SEXA UN CONCEDIDO UN ESPAZO AXEITADO PARA O DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE DOCENTE.

NESTA PÁXINA PUBLICARASE A DATA E COMEZO DESTES CICLOS NOS PRÓXIMOS DÍAS.

 

HORARIO DE INICIO DAS CLASES. CURSO 2020-2021

HORARIO DE INICIO DE CURSO 2020-2021

 

 

Mércores, 23 de setembro

1º ESO

2º ESO

10:45 h

12:45 h

Xoves, 24 de setembro

3º ESO

4º ESO

1º BACHARELATO

2º BACHARELATO

08:45 h

10:45 h

11:35 h

12:45 h

Venres 25 de setembro

1º/2º CM INFORMAT.

1º/2º CS ADMINIST.

1º/2º FPB INFOFI

1º CS INFORMÁTICA

08:45 h

09:35 h

10:45 h

16:00 h

 

O alumnado correspondente agardará no patio dianteiro do centro, no exterior do edificio para entrar no mesmo cando sexa convocado. Será recibido polo Equipo Directivo e os titores e titoras correspondentes.

Unha vez feita a presentación, o alumnado continuará no centro no horario e aula que lle corresponda, ata o final da xornada, ás 14:25.

AVISO IMPORTANTE: OS CICLOS MEDIOS E BÁSICOS DE AUTOMOCIÓN E MADEIRA  NON INICIARÁN AS CLASES ATA QUE AO CENTRO LLE SEXA UN CONCEDIDO UN ESPAZO AXEITADO PARA O DESEENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE DOCENTE.

NESTA PÁXINA PUBLICARASE A DATA E COMEZO DESTES CICLOS NOS PRÓXIMOS DÍAS.

 

DATAS INICIO DO CURSO 2020-21

SEGUINDO AS INDICACIÓNS DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, ACHEGAMOS AS DATAS DE INICIO DO CURSO E OS CURSOS CORRESPONDENTES:

 

Mércores, 23 de setembro

1º ESO

2º ESO

Xoves, 24 de setembro

3º ESO

4º ESO

1º BACHARELATO

2º BACHARELATO

Venres, 25 de setembro

FP BÁSICA

CICLOS FORMATIVOS MEDIOS E SUPERIORES FP(*)

 

EN PRÓXIMAS DATAS PUBLICAREMOS O HORARIO DE ENTRADA PARA CADA UN DESTES GRUPOS E TAMÉN AS DATAS E HORARIOS DAS ENSINANZAS DE PERSOAS ADULTAS

(*) AVISO IMPORTANTE: OS CICLOS MEDIOS E BÁSICOS DE AUTOMOCIÓN E MADEIRA  NON INICIARÁN AS CLASES ATA QUE AO CENTRO LLE SEXA UN CONCEDIDO UN ESPAZO AXEITADO PARA O DESEENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE DOCENTE.

Acordo unánime do Consello escolar celebrado o pasado luns 14 de setembro:

O Consello Escolar do IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez, representando aos diferentes sectores que forman a Comunidade Educativa do centro, diante da situación xerada pola imposibilidade para acoller axeitadamente nos espazos dos que dispón o centro a nove grupos de FP, da que é coñecedora a Administración Educativa  desde hai máis dun ano no caso das ensinanzas de Madeira e desde o mes de xuño no caso das de Automoción, e que se viu agravada polas esixencias (distanciamento, ventilación, etc.) impostas polo protocolo COVID, 

DECLARA

A Formación Profesional que oferta o noso centro pretende ser un catalizador para o desenvolvemento económico e social da nosa comarca, mellorando a empregabilidade e as perspectivas profesionais do noso alumnado. Para que isto sexa posible é imprescindible dignificar e poñer en valor estas ensinanzas diante da sociedade e dos sectores produtivos. Nese sentido consideramos irrenunciable que o noso alumnado de Formación Profesional sexa escolarizado en condicións dignas, en espazos acondicionados e seguros, tal como sucede co resto do alumnado de ESO e Bacharelato do centro.

 En base ao anteriormente exposto, este Consello Escolar entende, de xeito unánime, que os nove grupos afectados por esta situación non deberán iniciar o curso ata que se faciliten eses espazos que reclamamos, dignos e axeitados para un uso educativo.

PRAZOS DE MATRÍCULA. SETEMBRO. CURSO 2020-21

Atención aos prazos de matrícula de setembro para o curso 2020-21:

ESO E BACHARELATO DIURNO:

A matrícula remata o martes 8 de setembro ás 13:00.

FP BÁSICA:

A preinscrición remata o 11 de setembro ás 13:00.

Matrícula, do 14 ao 21 de setembro.

CICLOS FORMATIVOS:

A preinscrición remata o 9 de setembro ás 13:00.

Matrícula, do 18 ao 22 de setembro.

 

ESA PRESENCIAL:

Matrícula, do 1 ao 12 de setembro ás 13:00.

 

NORMAS DE SEGURIDADE PARA A CELEBRACIÓN DOS EXAMES DE SETEMBRO. CURSO 19-20

No enlace que segue podes ler e descargar as normas de seguridade establecidas para os exames de setembro por causa da Covid 19.

NORMAS DE SEGURIDADE PARA O ALUMNADO PARA A CONVOCATORIA DOS EXAMES DE SENTEMBRO

 

PROBAS DE NIVEL NA EOI DA ESTRADA

Queres estudar na EOI da Estrada, pero non sabes o teu nivel? Apúntate ás probas de clasificación. Máis información nesta ligazón:

PROBAS DE NIVEL EOI