Vacantes ESO-BACHARELATO (curso 2021-22)

Enviado por iesproval o Lun, 2021-03-01 10:10

Velaquí a oferta de prazas vacantes de ESO e BACHARELATO para o curso 2021-22:

  PRAZAS OFERTADAS PRAZAS VACANTES
1º ESO 60 19+ / 3 NEAE*
2º ESO 60 15
3º ESO 60  10
4º ESO 60  13
     
1º bacharelato Ciencias  33  10
1º bacharelato Humanidades e CCSS  33  2
2º bacharelato Ciencias  33  22
2º bacharelato Humanidades e CCSS  33  4

 

*Necesidades específicas de apoio educativo (artigo 3.2 da Orde do 12 de marzo de  2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación).

 

 *Publicación no taboleiro de anuncios e web do centro antes do 1 de marzo en cumprimento ao artigo 3.4 da Orde do 12 de marzo de  2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.