Ponderación de materias nas probas de aceso á universidade

 


ORDE do 9 de abril de 2012 pola que nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación das materias da fase específica da proba de acceso á universidade de bacharelato e FP, para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do sistema universitario de Galicia no curso 2012-2013.

  

   


 
 


  

AdxuntoTamaño
ponderacion notas selectividade.pdf654.32 KB