Solicitude de permiso para asistir a actividades de formación organizadas polas universidades, organizacións sindicais, etc.