Skip to Content

Blogues

Datas comezo curso 2020-21

O comezo do curso escolar 2020-2021 organizarase este ano de maneira progresiva. Os días de incorporación ás clases por cursos son os seguintes:

23 de setembro: 1º ESO, 2º ESO, 1º Bacharelato e 1º ciclo CAE.

24 de setembro: 3º ESO e 2º Bacharelato.

25 de setembro: 4º ESO.

En todos os casos, desde o primeiro día asignado a cada curso (este incluído), manterase a xornada lectiva completa.

ENTRADAS:

Alumnado que viaxe en transporte escolar: 8.25h.

Alumnado que non empregue o transporte escolar: 8.35h.

ENTRADAS LUNS POLA TARDE:

Alumnado que viaxe en transporte escolar: 16.25h.

Alumnado que non empregue o transporte escolar: 16.35h.

SAÍDAS:

Alumnado que viaxe en transporte escolar: 13.55h.

Alumnado que non empregue o transporte escolar: 14h.

SAÍDAS LUNS POLA TARDE:

Alumnado que viaxe en transporte escolar: 18h.

Alumnado que non empregue o transporte escolar: 18.05h.

Durante os primeiros días de clase, é posible que a cafetería permaneza pechada. Polo tanto, ata a reanudación da súa actividade habitual, recoméndase que o alumnado traia da casa os alimentos que vaia consumir durante os recreos.


     Podedes atopar nos seguintes adxuntos as MEDIDAS DE PREVENCIÓN DA TRANSMISIÓN DA COVID-19 que é imprescindible cumprir pola seguridade de toda a comunidade educativa do centro, así como a ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA que o alumnado ha de realizar no fogar antes da incorporación ao centro e a DECLARACIÓN RESPONSABLE que as familias asinarán a comezos de curso en relación coas medidas de actuación adoptadas polo Ministerio de Sanidade e a Consellería de Educación. 

       Pola súa parte, podedes acceder desde as seguintes ligazóns ao Protocolo de adaptación do centro ao contexto da COVID-19, ao Programa de acollida que se desenvolverá durante as primeiras semanas do curso e ao Plan de continxencia que manexaremos en caso de ter que acudir nalgún momento do curso ao ensino non presencial.

Medidas de prevención fronte á COVID-19

Durante o curso escolar que está a piques de comezar, será imprescindible extremar o coidado e o estrito cumprimento das medidas de hixiene e protección establecidas polas autoridades sanitarias. Unha das máis efectivas para a prevención da COVID-19 é o uso da máscara. Por iso, é fundamental cerciorarnos de que a empregamos correctamente. Se clicades na seguinte ligazón, podedes acceder a un vídeo explicativo sobre a súa axeitada colocación e utilización:

O seguinte vídeo constitúe, pola súa parte, un recordatorio das actuacións que todos debemos seguir e respectar para protexernos da enfermidade (manter a debida distancia social, tusir ou esbirrar cara o cóbado, non tocar a cara, nariz ou ollos, así como outros obxectos de uso común, lavar as mans con frecuencia...). Aínda que non se trata de recomendacións novas ou descoñecidas nos últimos meses, convén que as repasemos e as interioricemos plenamente polo ben de todos:

Datas de comezo do curso 2020-2021

Horario administrativo de atención ás familias

Durante o curso 2020-2021, o horario de atención ás familias no centro escolar para a resolución de cuestións administrativas será de 10.40h a 11.50h. É obrigatorio solicitar cita previa vía telefónica (Teléfono do centro: 881 880 486). 

Matrícula That´s English curso 2020-2021

 O prazo de matrícula para os cursos That´s English abarca desde o 7 de setembro ata 30 de outubro. Podedes acceder á seguinte ligazón para a realización on-line dos trámites correspondentes: https://www.edu.xunta.gal/centros/eoicoruna/

Magníficos resultados nas ABAU do alumnado de 2º Bacharelato

Parabéns ao alumnado de 2º Bacharelato polo extraordinarios resultados acadados nas ABAU!

Grazas ao seu esforzo e ao do profesorado que os formou e acompañou ao longo deste curso, o IES Agra de Raíces situouse no vixésimo cuarto posto da totalidade dos centros educativos de Galicia e no décimo terceiro de entre os institutos públicos polas elevadas calificacións obtidas nas distintas materias, tal e como podedes comprobar na seguinte ligazón: La Voz de Galicia ABAU 1.jpgLa Voz de Galicia ABAU 2.jpg.

O centro desexa trasladar a súa ledicia por esta nova e as súas felicitacións máis entusiastas aos estudantes de 2º Bacharelato polo éxito logrado, especialmente neste curso en que demostraron a súa madurez e responsabilidade ao manter a súa dinámica de traballo durante o período de ensino non presencial.

Resultados ABAU

Calendario de exames de setembro e datas de matrícula na convocatoria extraordinaria

Achégase na seguinte ligazón o calendario de exames de recuperación de setembro: Calendario  exames setembro.pdf

Aqueles/as  alumnos/as que se presenten a esta convocatoria extraordinaria deben ter presente, ademais, a seguinte información arredor das datas de entrega de notas a través de Abalar Móbil, reclamacións e matrícula:

Entrega de notas de 2º Bacharelato: xoves, 3 de setembro, ás 10h. a través de Abalar Móbil.

Prazo de reclamacións de 2º Bacharelato: desde o xoves 3 ata o venres, 4 de setembro, ás 12h.

Entrega de notas de ESO e 1º Bacharelato: xoves, 3 de setembro, a partir das 14h. a través de Abalar Móbil.

Reclamacións de ESO e 1º Bacharelato:  venres 4 e luns 7 de setembro.

Período extraordinario de matrícula: 4, 7 e 8 de setembro.

Período extraordinario de matrícula unicamente para o alumnado da ESO e 1º Bacharelato que presentase reclamación: 9 de setembro.

 

Horario no mes de xullo

O horario de atención ao público, tanto presencial coma telefónica, durante o mes de xullo será de 9:30 h ata as 13:30 h.

MATRÍCULA ESO E BACHARELATO XUÑO CURSO 20-21

O prazo da matrícula ordinaria comeza o día 1 de xullo e remata o día 10 de xullo. Para evitar aglomeracións, pregamos que se siga o seguinte calendario en horario de 09:30 a 13:30 horas:

 • 1 de xullo: 1º ESO
 • 2 e 3 de xullo: 1º BACH
 • 6 de xullo: 2º BACH
 • 7 de xullo: 4º ESO
 • 8 de xullo: 2º ESO
 • 9 e 10 de xullo: 3º ESO 

O alumnado que pode matricularse é aquel que promociona ou titula, a pesar de ter materias suspensas na avaliación final ordinaria. 

Asimesmo, haberá que entregar a seguinte documentación xunto co formulario da matrícula na administración do centro:

 • CERTIFICACIÓN ACADÉMICA (ALUMNOS/AS DOUTROS CENTROS)
 • FOTOCOPIA DO DNI DO ALUMNO/A E DOS PAIS/NAIS
 • FOTOCOPIA DA TARXETA SANITARIA 
 • SEGURO ESCOLAR 1,20 € (ALUMNADO DE 1º E 2º DE ESO EXENTOS)
 • 4 FOTOS TAMAÑO CARNÉ
 • Impreso de Autorizacións debidamente cuberto e asinado. 

Deixamos como documentos adxuntos os impresos de matrícula que poderán ser descargados e cubertos. 

O acceso ao centro educativo deberá realizarse cumprindo as medidas de hixiene estipuladas: uso obrigatorio da máscara, uso obrigatorio do xel hridroalcohólico e mantemento da distancia mínima de seguridade de 1,5 metros

Nota: As familias do alumnado de 1º e 4º ESO que estaba anotado nas excursións que non poideron levarse a cabo por mor da COVID-19, aproveitarán o día da matriculación para pasar por Vicedirección.

As mulleres que levaban o mundo na cabeza

O patio do IES Agra de Raíces de Cee foi o lugar elixido polo “Club de Letras” do centro para que a muralista Ana Santiso(santiso ilustración , web )  plasmase a súa interpretación persoal, inspirada na emblemática foto da fotógrafa americana Ruth Matilda Anderson ao seu paso pola Costa da Morte.

Rematou o proxecto deste curso Mulleres nas Artes, dun xeito que beneficia a toda a comunidade escolar.

O “Club de Letras” defínese como un espazo de aprendizaxe non formal baseado nunha metodoloxía de indagación. Neste marco o profesorado suxeriu diferentes accións enfocadas ao alumnado co obxecto de que poideran afondar, descubrir e coñecer novos eidos relacionados coas Humanidades, as Artes e as Ciencias Sociais procurando unha visión transversal e interrelacionada das manifestacións literarias e artísticas, abordar perspectivas históricas, así como a potenciación da capacidade creativa e de lectura reflexiva, coa finalidade de fomentar competencias de comprensión e de pensamento crítico do mundo actual.

O equipo, coordinado pola profesora Mercedes Teijeiro do departamento de inglés, estivo formado por Mirta Pequeño do departamento de plástica; Eduardo Louredo do departamento de lingua e literatura galega; Montserrat Vila, Lara Trillo e Ana Porteiro do departamento de lingua e literatura española Rosana Rial do departamento de inglés e Teresa Llamas do departamento de historia.

Distribuir contido


by Dr. Radut