Skip to Content

blogue deDirección

Prazo de solicitude de admisión no Ciclo de Técnico en Coidados Auxiliares de Enfermería

O prazo para solicitar a admisión no Ciclo de Técnico en Coidados Auxiliares de Enfermería vai do 25 de xuño ás 9.00 h ata o 5 de xullo ás 13.00 h.

Pode consultarse toda a información relativa á solicitude e á admisión no seguite documento, ou na páxina da Formación Profesional no apartado de Instruccións xerais do proceso de admisión en réxime ordinario.

A novidade máis importante este curso académico é que a solicitude hai que facela telematicamente a través da aplicación ciclosadmisiónNeste aplicativo, poderá atopar un vídeo de axuda do asistente web para realizar unha solicitude.

Probas de certificación en linguas estranxeiras

A Xunta de Galicia vai estender as probas de certificación en linguas estranxeiras ao alumnado de Secundaria, Bacharelato e FP dos centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, xa que ata o de agora unicamente se aplicaban á Rede de Centros Plurilingües.

Convocáronse 5.000 prazas para os exames de nivel para a acreditación de competencias lingüísticas, dirixida aos estudantes que, no curso 2021-22, estean matriculados en 4º de ESO, na etapa de Bacharelato ou en ciclos de Formación Profesional.

O alumnado que participe na devandita proba, que se celebrará, probablemente, no 1º trimestre do curso 2021-22, poderá certificar a súa competencia lingüística nos niveis B1, B2 ou C1 do Marco Europeo de Referencia para as Linguas do Consello de Europa (MCERL). Cada estudante poderá matricularse nunha única proba, que será, preferentemente, a que curse como primeira lingua estranxeira.

As solicitudes deberán ser tramitadas polos propios centros educativos ata o 30 de xuño.

Matrícula ESO e Bacharelato curso 2021-2022

O prazo da matrícula ordinaria para o curso 2021-2022 comeza o día 25 de xuño e remata o 10 de xullo. Para evitar aglomeracións, pregamos que se respecte o seguinte calendario, en horario de 09:30 a 13:30 horas:

O alumnado que pode matricularse é aquel que promociona ou titula, a pesar de ter materias suspensas na avaliación final ordinaria. 

Asimesmo, haberá que entregar a seguinte documentación, xunto co formulario da matrícula, na Administración do centro:

 • CERTIFICACIÓN ACADÉMICA (ALUMNOS/AS DOUTROS CENTROS, AGÁS OS PROVENIENTES DO CEIP EUGENIO LÓPEZ).
 • FOTOCOPIA DO DNI DO ALUMNO/A E DOS PAIS/NAIS.
 • FOTOCOPIA DA TARXETA SANITARIA.
 • SEGURO ESCOLAR 1,20 € (ALUMNADO DE 1º E 2º DE ESO EXENTOS).
 • 4 FOTOS TAMAÑO CARNÉ.
 • Impreso de AUTORIZACIÓNS debidamente cuberto e asinado. 

Achéganse, como documentos adxuntos, os impresos de matrícula, que poderán ser descargados e cubertos. 

Entrega de notas da convocatoria ordinaria para ESO e 1º Bacharelato e da extraordinaria para 2º Bacharelato

O IES Agra de Raíces informa de que a entrega do boletín das calificacións correspondentes á avaliación final ordinaria para os catro cursos da ESO e 1º Bacharelato e á extraordinaria para 2º Bacharelato se realizará de maneira telemática, mediante a aplicación Abalar Móbil, o mércores, 23 de xuño, arredor das 20:00 horas

Resultados Probas DEL Scolaire 2020/2021

Comprácenos comunicar que o alumnado do IES Agra de Raíces que todos/as os/as alumnos/as que se presentaron aos exames de DELF Scolaire resultaron admitidos e por tanto certifican este nivel na lingua francesa.

Noraboa a todos/as.

Calendario de exames da convocatoria extraordinaria de 2º Bacharelato

Achégase, na seguinte ligazón, o calendario de exames de recuperación de 2º Bacharelato, correspondentes á convocatoria extraordinaria: Calendario de exames de recuperación.

A entrega de notas realizarase o mércores, 23 de xuño, a través da aplicación Abalar Móbil. 

Listaxe definitiva de novo alumnado admitido para o curso 2021-2022

Unha vez finalizado o prazo de presentación das solicitudes de admisión de novo alumnado para o curso 2021-2022, comunicamos que constitúen a listaxe definitiva de estudantes seleccionados para o vindeiro período lectivo todos aqueles que tramitaron en tempo e forma a súa incorporación ao centro e que xa figuraban na listaxe provisional.

Pemios de excelencia da UDC á mellor nota de admisión nos graos, curso 2020-2021

Comprácenos comunicar que Ana Guerra Redonda, alumna do IES Agra de Raíces titulada en Bacharelato no curso 2019/2020, foi galardoada nos Premios de excelencia da UDC á mellor nota de admisión nos graos, curso 2020/2021. 

Con este recoñecemento a UDC premia o esforzo e a dedicación da nosa alumna para acadar os resultados académicos excelentes que acadou nos estudos previos ao acceso á Universidade.

Listaxe provisional de novo alumnado admitido para o curso 2021-2022

Tras a finalización do período de presentación das solicitudes de admisión de novo alumnado para o curso 2021-2022, comunicamos que todos os/as estudantes que tramitaron a súa incorporación ao centro en tempo e forma integran a listaxe provisional de admitidos para o vindeiro período lectivo.

Diagnose e seguimento da convivencia escolar 2020/2021

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade vén de poñer en marcha unha enquisa que permite analizar o estado da convivencia na comunidade educativa, e das novas formas nas que se está a desenvolver como consecuencia do impacto da COVID-19.

Esta sondaxe de carácter censual “Enquisa de diagnose da convivencia 2021” ten por finalidade coñecer a opinión dos distintos colectivos (profesorado, alumnado, persoal non docente e familias) e permitirá, a través do análise das respostas obtidas, posibles avances e melloras neste ámbito dun xeito global e integrador. No tocante á organización no noso centro, destacar que:

 • enquisa estará operativa ata o 29 de abril de 2021 (ambos dous días incluídos) para todos os colectivos.
 • Cubrir a enquisa toma un tempo estimado de 15 minutos.
 • profesorado debe acceder a través da ligazón https://www.edu.xunta.gal/convdoce e introducir a clave de único acceso e unipersoal facilitada polo centro. Este é un código que permite entrar á plataforma da enquisa, e que garante o total anonimato na recollida dos datos.
 • alumnado dende 1º a 4º ESO debe acceder a través da ligazón https://www.edu.xunta.gal/convobrig, e introducir unha clave de único acceso, que serán facilitadas polo/a profesor/a acompañante do grupo no momento de cubrila. Ao igual que as do profesorado, estes códigos garanten o anonimato.
 • alumnado de BAC e CICLO debe acceder a través da ligazón https://www.edu.xunta.gal/convpost, e introducir unha clave de único acceso, que serán facilitadas por vicedirección antes da data de execución das mesmas ao profesor/a acompañante do grupo. Ao igual que as do profesorado, estes códigos son de único acceso e garanten o anonimato.
 • As familias accederán á enquisa a través da ligazón https://www.edu.xunta.gal/convfamil e introducirán a clave de acceso único que lle chegue, nunha circular remitida polo centro, a través do seu fillo/a. A participación nesta iniciativa é totalmente anónima.
 • O persoal non docente cubrirá a enquisa na ruta https://www.edu.xunta.gal/convpas, introducindo a clave de acceso único facilitada polo centro. De igual maneira que o resto de colectivos, a participación é totalmente anónima.

Moitas grazas pola colaboración.
Distribuir contido


by Dr. Radut