Programación

Programación francés curso 2020-21

DISTRIBUCIÓN POR NIVEIS

 • INTRODUCIÓN: | Marco legal |
 • RECURSOS:  |Humanos, físicos e materiais |
 • METODOLOXÍA: | Procedementos e obxectivos |
 • AVALIACIÓN: | Inicial, formativa, sumativa e certificadora |
 • TEMPORALIZACIÓN: | Distribución das sesións|
 • ATENCIÓN Á DIVERSIDADE: | Medidas |
 • NIVEL BÁSICO A1: |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación |
 • NIVEL BÁSICO A1-A2:|Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación |
 • NIVEL BÁSICO A2:|Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación |
 • NIVEL INTERMEDIO B1: |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación |
 • NIVEL INTERMEDIO B2: |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación |
 • NIVEL NIVEL AVANZADO C1: |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Criterios de Avaliación |
 • CURSOS MONOGRÁFICOS: | lugar,destinatarios, obxectivos, contidos, metodoloxía e avaliación|
 • CURSO PROFESORADO
Distribuir contido