Funcionamento

Remate de Empréstitos na Biblioteca.

  • A última data para levar material emprestado a domicilio é a SEMANA do 9 ao 16 de MAIO
  • Do 18 de MAIO ata o 24 de MAIO deben entrega-lo material emprestado.
  • O día 24 de MAIO é o último día que funciona a biblioteca. Por favor, sexan puntuais na devolución dos libros e m.a.

FUNCIONAMENTO

Distribuir contido