Profesorado

Profesorado Francés

 HORAS DE ATENCIÓN Ó ALUMNADO 2020/21

As titorías realizaranse previa solicitude de cita, para o cal se contactará co docente por medio do seu correo electrónico

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

DOCENTES

CORREO ELECTRÓNICO

GRUPOS

ATENCIÓN AO ALUMNADO

Cuesta Abad, Marta

martacuesta@edu.xunta.es

FR-A1-1

FR-B1-1

FR-B2.1-1

FR-PUB-XER-B1-30A/B-1

FR-PUB-XER-B2-30A/B-1

Luns,

de 10.00 a 11.00

De Frutos Desarmenien, Chantal

c.de.frutos@edu.xunta.es

FR-A2-1

FR-B2.2-1

FR- C1.1-1

Martes,

de 09.00 a 09.30

Venres,

de 11.00 a 11.30

Hdez Fdez, Gabriela

gabriela.hernandez@edu.xunta.es

FR-A1-A2-1

FR-A1-A2-2

FR-A1-A2-3

FR-B2.1-2

FR-PUB-XER-A2-30C-1

FR-PUB-XER-B2-30C-1

Xoves,

de 18.00 a 19.00

Nieto Brenlla, Alejandra

alexnieto@edu.xunta.es

FR-C1.1-2

FR-C1.2-1

FR-CALC-C1

FR-PUB-XER-C1-30A/B-1

FR-PUB-XER-C1-30A/B-2

Martes,

de 18.00 a 19.00

Peralta Pérez, Patricia

patriciaperalta@edu.xunta.es

FR-A1-2

FR-A2-2

FR-B1-2

FR-B1-3

FR-PUB-XER-A2-30C-2

FR-PUB-XER-B1-30C-1

Xoves,

de 19.00 a 20.00

Villar Salgado, Mª Teresa

m.t.villar@edu.xunta.es

FR-B2.2-2

Martes,

de 20.00 a 21.00

SECCIÓN DO BARCO DE VALDEORRAS

Nathalie Chouli Rguez

nc.capri@edu.xunta.gal

FR-A1-A2-1

FR-B1-1

FR-B2.1-1

FR-B2.2-1

Xoves,

de 16.15 a 17.15

              

 

Distribuir contido