Lexislación

Lexislación de ensinanza de idiomas

Neste enlace podes consultar toda a lexislación que atinxe ao ensino de idiomas.

Enlace ao Marco Común Europeo de Referencia para as Línguas

Distribuir contido