Skip to Content

Información sobre o sistema de acceso ao curso 2024-2025

O acceso ao centro para o curso 2024-2025 poderá realizarse:

Convocatoria Ordinaria: Acceso ao 1º curso do Grao Elemental e Acceso ao 1º curso do Grao Profesional

As probas de acceso  ao 1º curso do Grao Elemental e ao 1º curso do Grao Profesional terán lugar a partir do 4 de xuño de 2024.

Aprobada pola XGL do 25/03/24 a Oferta Pública de Prazas para o Curso 2024-2025

Oferta publica de prazas curso 2024-2025

O prazo de matrícula, para ámbolos dous graos, será desde o 2 ata o 10 de maio de 2024.

Toda a información sobre as probas de acceso ao GRAO ELEMENTAL poderase consultar premendo neste enlace ou ben no documento adxunto que figura baixo estas liñas, onde poderán atopar  os contidos das probas e criterios de avaliación das mesmas.

Toda a información sobre as probas de acceso ao GRAO PROFESIONAL poderase consultar premendo neste enlace ou ben no documento adxunto que figura baixo estas liñas, onde poderán atopar  os contidos das probas, repertorio orentativo de cada especialidade e criterios de avaliación das mesmas.

Tribunais das probas de acceso ao Grao Elemental e ao Grao Profesional (23/05/24)

Premendo nos enlaces que figuran baixo estas liñas poden atopar os Tribunais das Probas de Acceso ao Grao Elemental e ao Grao Profesional

- Martes 4 de xuño: Especialidades de Percusión, Guitarra e Clarinete

- Mércores 5 de xuño: Especialidades de Frauta, Trompeta e Trombón

- Xoves 6 de xuño: Especialidades de Trompa e Piano

- Venres 7 de xuño: Acceso ao Grao Elemental

- Xoves 20 de xuño : Especialidade de Saxofón 

- Convocatoria Extraordinaria: Accesos a outros cursos do Grao Elemental ou Grao Profesional diferentes de 1º.

Esta convocatoria está supeditada á existencia de prazas vacantes nas diferentes especialidades ofertadas polo centro.

Os/as interesados/as deberán realizar a solicitude de acceso extraordinario entre o 3 e o 14 de xuño de 2024, remitindo á secretaría do centro o impreso de solicitude que figura baixo estas liñas debidamente cumprimentado.

- Traslados de expediente: 

Os traslados de expediente están supeditados á existencia de prazas vacantes nas diferentes especialidades ofertadas polo centro.

Os/as interesados/as deberán realizar a solicitude de traslado de expediente entre o 3 e o 20 de xuño de 2024, remitindo á secretaría do centro o impreso de solicitude que figura baixo estas liñas debidamente cumprimentado e achegando a certificación dos estudos cursados noutro centro.

Nota: Unha vez rematados os prazos anteriormente sinalados, e de xeito excepcional, poderanse realizar solicitudes de acceso extraordinario ou traslados de expediente  sempre que existan prazas dispoñibles na especilidade á que se desexe optar.

AnexoTamaño
Info Probas de acceso 1º grao elemental CMUS Vilagarcia 2024-2025.pdf150.24 KB
Info Probas de acceso 1º grao profesional CMUS Vilagarcía 2024-2025.pdf296.65 KB
Editable Instancia de solicitude prazas Accesos e Traslados ao Curso 2024-25 CMUS Profesional Vilagarcía de Arousa.pdf217.92 KB
Tribunais_das_probas_de_acceso_grao_profesional_4_xuño_2024.pdf183.64 KB
Tribunais_das_probas_de_acceso_grao_profesional_5_xuño_2024.pdf183.25 KB
Tribunais_das_probas_de_acceso_grao_profesional_6_xuño_2024.pdf191.27 KB
Tribunais_das_probas_de_acceso_grao_profesional_20_xuño_2024.pdf181.07 KB
Tribunal_das_probas_de_acceso_grao_elemental_7_xuño_2024.pdf163.07 KB


page | by Dr. Radut