Skip to Content

Convocatoria das PROBAS DE ACCESO ao curso 2022-2023

O Conservatorio Profesional de Música procede á convocatoria das probas de acceso ao curso académico 2022-2023 para o 1º curso do Grao Elemental e o 1º curso do Grao Profesional.

A matrícula nas probas de acceso poderá realizarse desde o luns 25 ata o xoves 28 de abril de 2022.

Grao elemental

Premendo no seguinte enlace poderase consultar a información correspondente ao acceso ao Grao Elemental, na que figura a oferta pública de prazas, os contidos das probas e os criterios de avaliación e cualificación. Os candidatos deberán ter oito anos de idade ou un máximo de catorce, cumpridos ou a cumprir dentro do ano natural de 2022.

Grao profesional 

Premendo no seguinte enlace  poderase consultar a información correspondente ao acceso ao Grao Profesional, na que figura a oferta pública de prazas, repertorio orientativo de cada especialidade, os contidos das probas e os criterios de avaliación e cualificación. 

Matriculación

A matrícula realizarase ONLINE, remitindo ao enderezo secretaria@cmusvilagarcia.gal a seguinte documentación: 

Solicitude de matrícula editable debidamente cumprimentada e asinada (preferible dixitalmente) e que tamén poden atopar baixo estas liñas como arquivo adxunto. 

- Copia escaneada do DNI do/a interesado/a ou folla do Libro de familia na que figure inscrito/a

No seguinte enlace poden atopar un modelo de examen ás probas de acceso ao Grao Profesional

Pagamento das Taxas

Unha vez recibida a solicitude de matrícula, o Conservatorio Profesional de Música remitirá por correo electrónico a cada  solicitante o documento de liquidación das taxas das probas de acceso,  polo importe de 31,20 € para o Grao Elemental e 82,20 € para o Grao Profesional,  que deberá ser aboado no prazo indicado no mesmo en calquera sucursal da rede de oficinas de ABANCA, BBVA, CaixaBank, Banco Santander ou ben a través da Oficina Virtual Tributaria do Concello de Vilagarcía de Arousa neste enlace 

Unha vez realizado o pagamento o interesado deberá remitir copia do xustificante de pago ao enderezo secretaria@cmusvilagarcia.gal 

A matrícula nas probas de acceso no curso 2022-2023 non será efectiva ata que se reciba o xustificante de pago das taxas.

Datas 

As probas de acceso ao 1º curso do Grao Elemental está previsto teñan lugar o luns 30 ou martes 31 de maio de 2022.

As probas de acceso ao 1º curso do Grao Profesional está previsto teñan lugar desde o martes 24 ata o xoves 26 de maio de 2022.

A ter en conta

Os aspirantes ás probas de acceso recibirán información sobre o desenvolvemento da mesma no correo electrónico que faciliten no impreso de matrícula, así coma nesta propia páxina, onde se irán publicando os documentos informativos correspondentes  coma a composición dos tribunais, data e hora das probas, etc..

No suposto de que teñan algún tipo de dificultade para realizar a matrícula online, tal e como se indica anteriormente, pregamos contacten connosco no enderezo de correo secretaria@cmusvilagarcia.gal  ou no teléfono 986 500 916 para poder facilitar un sistema alternativo.

Todos os candidatos/as deberán acudir ás probas co seu DNI ou documento identificativo. Os candidatos/as ás Probas de Acceso ao Grao profesional deberán presentar partituras orixinais e acudir co acompañamento preciso, de sé-lo caso.

Tribunais das probas de acceso aos graos elemental e profesional

Tribunais de acceso ao Grao Profesional  - do 24 ao 26 de maio de 2022

Tribunal de acceso ao Grao Elemental - 30 de maio de 2022

CALENDARIO ACADÉMICO 2021-2022

Modificación da data da avaliación final da convocatoria ordinaria para todo o alumnado do centro, que pasará a ser o vindeiro MÉRCORES 18 DE MAIO DE 2022, en vez do xoves 19 de maio como estaba inicialmente previsto.

Calendario académico 2021-2022

INFORMACIÓN DO CURSO ACADÉMICO 2022-2023

Informamos á comunidade educativa que o curso académico 2022-2023 dará comezo o XOVES 8 de setembro de 2022 segundo o calendario escolar establecido pola CCEU para este curso e os horarios de cada alumno/a que xa están xa dispoñibles na plataforma de xestión académica do centro  CENTROSNET.

Para ao acceso á plataforma CENTROSNET deberán premer no seguinte enlace:

https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=CMU&centro=PO9

O alumnado matriculado no centro en anos anteriores mantén o mesmo usuario e contrasinal.

O alumnado de novo acceso debe realizar os seguintes pasos:

Na pestana de Login alumnos deberán introducir

1. Data de nacemento do/a alumno/a no formato 00-00-0000

2. DNI do alumno/a sen letra

3. Premer en ENTRAR

4. A plataforma vai solicitar indiquen unha contrasinal persoal e un enderezo de correo electrónico, para proceder ao acceso definitivo á plataforma CENTROSNET, na que poden consultar os horarios, expediente, cualificacións, faltas de asistencia, etc…

 

APP CENTROSNET

Todo o alumnado e as súas familias poden acceder á APP da plataforma de xestión académica CENTROSNET no seu móbil ou tablet na que terán un cómodo acceso aos horarios , avisos de publicación de cualificacións, faltas, etc… Para elo é necesario que previamente teñan accedido a CENTROSNET para darse de alta na plataforma desde o seu ordenador tal e como figura anteriormente sinalado.

 

Para a descarga da APP CentrosNet  deben seguir os seguintes pasos:  

 1. Deberán descargar a APP CENTROSNET  (Play Store – Apple)
 2. Unha vez descargada seleccionar o centro CMU Vilagarcía de Arousa
 3. Introducir o usuario (Data de nacemento do/a alumno/a no formato 00-00-0000)
 4. Introducir a contrasinal: a que teñen indicado para o acceso a CENTROSNET desde o seu ordenador

AULA VIRTUAL

A Aula Virtual é un espazo virtual de docencia e de transmisión de contidos educativos que todo o profesorado terá actualizada no espazo das respectivas materias e estará dispoñible a partir do vindeiro mes de setembro 2022.

Todo o alumnado (ou as súas familias no caso de alumnos que non sexan quen de facelo solos) deben acceder a Aula Virtual no seguinte enderezo

https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionalvilagarcia/aulavirtual/

O  alumnado matriculado no centro en anos anteriores manten o mesmo usuario e contrasinal de acceso.

O alumnado de novo acceso debe realizar os seguintes pasos:

 

 • Indicar o usuario, que é o nome de cada alumno deste xeito : nome.apelido.apelido. No caso de ter un nome composto será: nomenome.apelido.apelido
 • Remitiremos á contrasinal de acceso por correo electrónico que deben mudar tan pronto accedan.

Unha vez realizada a alta na Aula Virtual poden descargar a APP de Moodle para o seu móbil do seguinte xeito:

ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl=es_419 

APPLE: https://apps.apple.com/es/app/moodle/id633359593

 1. Introducir o enderezo da Aula Virtual:  https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionalvilagarcia/aulavirtual/ 
 2. Introducir os datos que solicite a APP.

  

Para calquera dúbida poden dirixirse ao correo electrónico de secretaria@cmusvilagarcia.gal  ou no teléfono do centro 986500916

 

 

GUÍA DE ACCESO Á PLATAFORMA DE XESTIÓN ACADÉMICA E AULA VIRTUAL DO CENTRO

plataforma de xestión académica do centro  é CENTROSNET e para o acceso á mesma deberán premer no seguinte enlace

O alumnado matriculado no centro en anos anteriores mantén o mesmo usuario e contrasinal.

O alumnado de novo acceso debe realizar os seguintes pasos:

Na pestana de Login alumnos deberán introducir

1. Data de nacemento do/a alumno/a no formato 00-00-0000

2. DNI do alumno/a sen letra

3. Premer en ENTRAR

4. A plataforma vai solicitar indiquen unha contrasinal persoal e un enderezo de correo electrónico, para proceder ao acceso definitivo á plataforma CENTROSNET, na que poden consultar os horarios, expediente, cualificacións, faltas de asistencia, etc…

 APP CENTROSNET

Todo o alumnado e as súas familias poden acceder á APP da plataforma de xestión académica CENTROSNET no seu móbil ou tablet na que terán un cómodo acceso aos horarios , avisos de publicación de cualificacións, faltas, etc… Para elo é necesario que previamente teñan accedido a CENTROSNET para darse de alta na plataforma desde o seu ordenador tal e como figura anteriormente sinalado.

 Para a descarga da APP CentrosNet  deben seguir os seguintes pasos:  

 1. Deberán descargar a APP CENTROSNET  (Play Store – Apple)
 2. Unha vez descargada seleccionar o centro CMU Vilagarcía de Arousa
 3. Introducir o usuario (Data de nacemento do/a alumno/a no formato 00-00-0000)
 4. Introducir a contrasinal: a que teñen indicado para o acceso a CENTROSNET desde o seu ordenador

AULA VIRTUAL

A Aula Virtual é un espazo virtual de docencia e de transmisión de contidos educativos que todo o profesorado terá actualizada no espazo das respectivas materias.

Todo o alumnado (ou as súas familias no caso de alumnos que non sexan quen de facelo solos) deben acceder a Aula Virtual no seguinte enderezo

https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionalvilagarcia/aulavirtual/

O  alumnado matriculado no centro en anos anteriores manten o mesmo usuario e contrasinal de acceso.

O alumnado de novo acceso debe realizar os seguintes pasos:

 • Indicar o usuario, que é o nome de cada alumno deste xeito : nome.apelido.apelido. No caso de ter un nome composto será: nomenome.apelido.apelido
 • Remitiremos á contrasinal de acceso por correo electrónico que deben mudar tan pronto accedan.

Unha vez realizada a alta na Aula Virtual poden descargar a APP de Moodle para o seu móbil do seguinte xeito:

ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl=es_419 

APPLE: https://apps.apple.com/es/app/moodle/id633359593

 1. Introducir o enderezo da Aula Virtual:  https://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionalvilagarcia/aulavirtual/ 
 2. Introducir os datos que solicite a APP.

  

Para calquera dúbida poden dirixirse ao correo electrónico de secretaria@cmusvilagarcia.gal  ou no teléfono do centro 986500916

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut