FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2021/22

 

DESTINATARIOS:

* FONDO SOLIDARIO DE LIBROS: 3º e 4º EP

* AXUDAS ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO: 1º e 2º EP

* AXUDAS MATERIAL ESCOLAR: TODO O ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

FORMA DE PRESENTACIÓN:

- Vía telemática: https://www.edu.xunta.es/fondolibros (ANEXO I), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal)

- Presencial: na secretaría do centro de 10 a 13 horas.

DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR:

- Copia do libro de familia na que figuren todos os membros da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor. 

- Certificado, no caso de discapacidade, dalgún membro da unidade familiar incluidos na solicitude. 

PRAZOS DE ENTREGA: 

DO 21 DE MAIO AO 22 DE XUÑO

                                                            

              ORDE do 06 de maio de 2021                  Solicitude

 

 

logo conselleria

ligazón abalar

  ligazón edixgal

    ligazón eva

          bibliotecas escolares

      

  ligazón programa tei

  FSE