Abalar

Proxecto Abalar


 


 

 

 
Para acceder á información do portal Espazo Abalar é necesario estar autenticado. Pódese realizar a autenticación de dúas maneiras distintas: 
 
Por DNI Electrónico 
Se dispón de DNI electrónico pode acceder ao portal pulsando no enlace. Asegúrese de que o DNI está inserido no lector de tarxetas. Para obter máis información sobre os requisitos e a utilización do DNI electrónico visite a páxina do Corpo Nacional de Policía.
 
Por Certificado Dixital FNMT  
Se dispón de certificado dixital da "Fábrica Nacional de Moneda y Timbre" e desexa acceder ao portal con el pulse aquí. Consulte a páxina do CERES para obter información sobre este certificado.

Poderá consultar os seguintes datos: 

Pode realizar un seguimento académico do curso actual no que o seu fillo/a se encontra matriculado, consultando as súas cualificacións por avaliación e as súas faltas de asistencia.

  • Curso actual. Pode consultar datos xerais do curso no que está matriculado o seu fillo/a como o seu titor, as súas materias e profesores, as materias das que está exento/a ou se ten algún cargo no ámbito escolar.
  • Escolarización. Pode consultar o histórico de escolarización do seu fillo/a e ver as súas cualificacións do ano anterior ao actual.
  • Datos familiares. Pode consultar os datos de contacto dos que dispón a Consellería de Educación permitíndolle modificar os seus datos se estes se encontran desactualizados.
  • Servizos complementarios. Pode consultar os datos dos servizos de transporte e comedor do seu fillo/a.
  • Centro. Pode coñecer os datos de contacto do centro onde se encontra matriculado o seu fillo/a.
  • Subscrición. Ponse á súa disposición a posibilidade de manterse informado da publicación de novas cualificacións, faltas de asistencia ou outras notificacións do seu fillo/a. Estas notificacións poden realizarse a través de correo electrónico, podendo darse de baixa destas subscricións desactivándoas cando desexe.
  • Xustificar falta. Pode xustificar as faltas de asistencia ou de puntualidade do seu fillo/a.
  • Citas de titorías. Pode solicitar unha cita co titor do seu fillo/a e xestionar as que ten pendentes.
  • Incidencias do alumno. Pode consultar as notificacións do titor sobre posibles incidencias do seu fillo/a na aula.
  • Avisos e notificacións. Pode consultar as notificacións do titor dirixidas ao grupo ao que pertence o seu fillo/a, así como outras notificacións realizadas polo centro ou pola Consellería de Educación.

 

Distribuir contido