Skip to Content

Documentos educativos e organizativos do CEIP A IGREXA -CALO

  • PEC O Proxecto Educativo de Centro (PEC) recolle os sinais de identidade e a acción educativa do noso centro. É un documento dinámico que se adapta á realidade do centro en cada momento, polo que debe ser contrastado continuamente pola propia vida do centro.
  • PXA Curso 2020-2021 A Programación Xeral Anual (PXA), recolle un conxunto de actuacións para o presente curso, derivadas das decisións adoptadas no noso Proxecto Educativo. Debemos salientar que ten un carácter dinámico e pode sufrir modificacións ao longo do curso debido a circunstancias concretas que poden xurdir.

 


DOCUMENTOS COVID

#sentidiño

Plan de adaptación ao contexto COVID do CEIP A IGREXA CALO (Curso 2020-2021) + ANEXOS

Plan de Acollida

Plan de Continxencia

*Ver histórico de actualizacións destes documentos.

 

Avaliación:

 

Programacións 2020-2021:
Facemos públicas as programacións a toda a Comunidade Educativa, tal como se recolle na ORDE do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. no seu Artigo 9 - Punto 4

 

Programacións 2019-2020:
Facemos públicas as programacións a toda a Comunidade Educativa, tal como se recolle na ORDE do 20 de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/20 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. no seu Artigo 9 - Punto 4

Adaptacións das programacións para o terceiro trimestre:

AdxuntoTamaño
Agrupamento alumnado Art 19 NOF.pdf289.28 KB
AVALIACION Procedemento de revision no centro.pdf94.42 KB
Criterios de Promocion CEIP A IGREXA CALO.pdf222.16 KB


page | by Dr. Radut