Curso 2014-2015

LIBROS DE TEXTO CURSO 2015-2016

EDUCACIÓN INFANTIL

SEN LIBROS

EDUCACIÓN PRIMARIA

 

 

1º PRIMARIA

MATEMÁTICAS  1  “Aprender es crecer”  (en castelán) ED. ANAYA (1º, 2º e 3º trimestres)

ISBN ………… 978-84-678-6503-5

MÚSICA: “XOGRAR 1” ( Galego )-Século XXI. Editorial Galinova.

ISBN ........... 978-84-9737-116-2

RELIXIÓN  CATÓLICA 1 (en castelán) ED. ANAYA

ISBN ………… 978-84-678-7604-8

 

 

2º PRIMARIA

MATEMÁTICAS  2  “Aprender es crecer”  (en castelán) ED. ANAYA (1º, 2º e 3º trimestres)

ISBN ………… 978-84-678-7422-8

MÚSICA: “XOGRAR 2” ( Galego )-Século XXI. Editorial Galinova.

ISBN ........... 978-84-9737-117-9

RELIXIÓN  CATÓLICA 2 (en castelán) ED. ANAYA

ISBN ………… 978-84-678-7606-2

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2015-2016

 

Postos escolares ofertados

 

CURSO

PRAZAS OFERTADAS

4º Educación Infantil

22 prazas + 3 alumnado con necesidade específica de apoio educativo.

5º Educación Infantil

13 prazas

6º Educación Infantil

15 prazas

1º Educación Primaria

5 prazas + 3 alumnado con necesidade específica de apoio educativo.

2º Educación Primaria

16 prazas

3º Educación Primaria

5 prazas

4º Educación Primaria

23 prazas

5º Educación Primaria

19 prazas

6º Educación Primaria

23 prazas

 

-       Prazo de presentación de solicitudes de admisión (alumnado que non fixo reserva de praza): 2-23 de marzo

Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude no centro no que se solicite praza en primeiro lugar. O incumplimento desta norma determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

 

O alumnado que teña garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunícalo, ao mesmo tempo ao centro de orixe.

 

O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 

-       Prazo de presentación de documentación xustificativa dos criterios alegados para o baremo ( de ser o caso): do 25 de marzo ao 7 de abril

 

-       Publicación  listados provisionais de alumnado admitido e non admitido: Antes do 25 de abril.

 

-       Publicación  listados definitivos de alumnado admitido e non admitido: Antes do 15 de maio.

 

-       Prazo de formalización de matrícula: 20-30 xuño.

 

Centros adscritos: C.R.A. de Tomiño (Aula de Carregal, Aula de Taborda e Aula de Amorín)

Centro ao que estamos adscritos: I.E.S. de Tomiño

Área de influencia do centro: Etapa de Educación Infantil (Parroquias de Sobrada, Currás e Piñeiro)

Etapa de Educación Primaria (Parroquias de Sobrada, Currás, Amorin, Piñeiro e Taborda)

 

Servizo complementario: Transporte escolar.

URXENTE: AXUDAS MATERIAL ESCOLAR CONCELLO DE TOMIÑO

BASES E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A FAMILIAS DO ALUMNADO DE CENTROS DOCENTES PUBLICOS DE EDUCACION INFANTIL (SEGUNDA ETAPA), EDUCACION PRIMARIA E SECUNDARIA OBRIGATORIA, CON ENDEREZO EN TOMIÑO, PARA O CURSO 2014-2015.
 
Bases da convocatoria

 

Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra Xoves 14 de agosto de 2014 ( Páxinas 31 a 35 )
 
Facer clic en onde pón ENLACE para acceder á convocatoria e ás bases.
 
Solicitar no centro o certificado de escolaridade.
 
 
Data límite ata o 3 de setembro
 

 

 

 

 

 

CONSELLO ESCOLAR

Consello escolar

 

PABLO

Presidente

CARMEN Mª

Secretaria

LUCÍA FERREIRO

Xefa de estudos

MIRIAM MATO

Mestra

ELENA COUSO

Mestra

MªJOSÉ NOGUEIRA

Mestra

CARMEN RODRÍGUEZ

Mestra

CELSA MARIÑO

Mestra

J.MANUEL ÁLVAREZ

ANPA

BEATRIZ IGLESIAS

Nai

BEGOÑA LOZANO

Nai

MARTA GONZÁLEZ

Nai

MªFLOR PALLARES

Nai

OLGA ORDUÑA

Representante do Concello

EQUIPOS DO CENTRO

EQUIPO DE EDUCACIÓN INFANTIL

EVA MONTENEGRO ( Titora EI 3 anos )

Coordinadora

LUCÍA

Titora EI 4-5 anos

CARMEN Mª

Especialista en Relixión

CRISTINA

Especialista en  AL

 

coordinadores de primaria

MIRIAM MATO

Coordinadora de 1º

DAVID

Coordinador de 1º ciclo

Mª JOSÉ

Coordinadora de 2º ciclo

CARMELA

Coordinadora de 3º ciclo

 

Euqipo de orientación

PABLO

COORDINADOR

( Orientador )

CELSA

Especialista en PT

CRIS

Especialista en AL

 

 

EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

CARMEN R.

COORDINADORA

 ( Música )

CELSA

Especialista en PT

J.MANUEL

Titor 3ºA

ESPERANZA

Titora 3ºB

PABLO

Orientador

 

Equipo de actividades complementarias e extraescolares

CRISTINA PÉREZ

COORDINADORA ( AL )

DAVID

Titor de 2º

Mª JOSÉ

Titora de 4ºA

J. ANTONIO

Titor de 5ºA

CARMEN Mª

Especialista en Relixión

 

Equipo de biblioteca

ISABEL GÁNDARA

COORDINADORA

( titora 1ºB )

LUCÍA FERREIRO

Titora de EI 4-5 anos

ELENA

Titora de 4ºB

CARMELA

Titora de 6º

LUCÍA G.

Especialista en Inglés

Equipo de dinamización das tic

MIRIAM MATO

COORDINADORA

( Titora de 1ºB )

EVA

Titora de EI 3 anos

ROSA

Especialista en Educación Física

TONECHO

Titor de 5ºB

DOMINGO

Especialista en Inglés

( Coordinador abalar )

 

Comisión de aprendizaxe cooperativa

ELENA

COORDINADORA

( Titora de 4º B )

PABLO

Director e Orientador

LUCÍA F.

Xefa de estudos e titora de EI 4-5 anos

CELSA

Especialista en PT

CRIS

Especialista en AL

EVA

Titora de EI 3 anos

MIRIAM

Titora de 1ºA

Mª JOSÉ

Titora de 4º A

CARMELA

Titora de 6º

DOMINGO

Especialista en Inglés

 

 

 

Comisión de coordinación pedagóxica

PABLO

Director e orientador

LUCÍA F.

Xefa de estudos

CELSA

Especialista en PT

CRIS

Especialista en AL

EVA

Coordinadora de Infantil

DAVID

Coordinador de 1º ciclo

Mª JOSÉ

Coordinadora de 2º ciclo

CARMELA

Coordinadora de 3º ciclo

CARMEN R.

Coordinadora de EDL

ISABEL

Coordinadora de Biblioteca

MIRIAM

Coordinadora TIC

 

EQUIPO DE FORMACIÓN DO PROFESORADO

PABLO

Director

DOMINGO

Coordinador do itinerario 1

ELENA

Coordinadora do itinerario 2

 

 

Comisión do plan de formación do profesorado

 

PABLO

Director e orientador

DOMINGO

Especialista en Inglés e coordinador do plan

ELENA

Titora de 4ºB e coordinadora do itinerario 2

LUCÍA F.

Titora de EI 4-5 anos

EVA

Titora de EI 3 anos

MIRIAM

Titora de 1º B

Mª JOSÉ

Titora de 4º A

TONECHO

Titor de 5ºB

CARMELA

Titora de 6ª

CELSA

Especialista en PT

CRIS

Especialista en AL

ROSA

Especialista en EF

CLAUSTRO DE PROFESORES

Claustro

 

GRUPO/ESPECIALIDADE

MESTRE/A

INFANTIL 3 ANOS

EVA

INFANTIL 4-5 ANOS

LUCÍA FERREIRO

1ºA

MIRIAM

1ºB

ISA

DAVID

3ºA

J.MANUEL

3ºB

ESPERANZA

4ºA

MªJOSÉ

4ºB

ELENA

5ºA

J.ANTONIO

5ºB

TONECHO

CARMELA

EDUCACIÓN FÍSICA

ROSA

MÚSICA

CARMEN RODRÍGUEZ

INGLÉS

LUCÍA GONZÁLEZ/DOMINGO

PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

CELSA

AUDICIÓN E LINGUAXE

CRISTINA

ORIENTACIÓN

PABLO

RELIXIÓN

CARMEN Mª

Powered by Drupal - Design by artinet