Organigrama

ORGANIGRAMA

ORGANOS DE GOBERNO

·         COLEXIADOS

o        CLAUSTRO: consta de vintecatro profesores-as adscritos ós seguintes postos de traballo en funcionamento:

§         3  profesoras en Educación Infantil

§         1 profesora de apoio a Educación Infantil

§         9  profesores/as en E. Primaria

§         2 profesores en L. Inglesa

§         1 profesora en E. Musical

§         1 profesora en E. Física

§         1 orientadora

§         1 profesora de apoio especialista en P. Terapéutica.

§         1 profesora de apoio especialista en A.L.

§         1 profesora de relixión católica.

o        CONSELLO ESCOLAR: Despois da última renovación parcial, a composición do Consello Escolar do noso Centro, determinada no número de representantes por sector polo número de unidades do mesmo, é a seguinte:

§         A Directora

§         A Xefa de Estudios

§         A Secretaria con voz e sen voto.

§         O representante do Concello

§         A Presidenta da A.N.P.A

§         Membros electivos:

§         Cinco representantes do profesorado

§         Catro representantes dos pais e nais de alumnos-as.

No seo do Consello Escolar funcionan dúas comisións: comisión económica, comisión de convivencia.

·         UNIPERSOAIS: EQUIPO DIRECTIVO

Composición:

o        Directora

o        Xefa de Estudios

o        Secretaria (para coñecer os horarios de atención ó público, consultar en horarios de secretaria)

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE

·         COMISIÓN PEDAGÓXICA:

A Comisión Pedagóxica do centro está formada polo Director, o Xefa de Estudos, o orientador, a profesora de apoio (P.T.), os coordinadores dos distintos ciclos e a coordinadora do Equipo de Normalización Lingüistica.

 

·         EQUIPOS DE CICLO

o        Equipo de Infantil: integrado polas profesoras de Edc. Infantil, profesora de apoio a E. Infantil e profesora de A.L..

o        Equipo do Primeiro Ciclo:formado polos títores do  ciclo, a orientadora do centro e a profesora de Educ. Músical.

o        Equipo do Segundo Ciclo:formado polos titores do  ciclo, un profesor de Lingua Inglesa,  a profesora de PT e  a profesora de E.F..

o        Equipo do Terceiro Ciclo:formado polos titores do ciclo, a profesora de Relixión e un profesor de Lingua Inglesa .

 

·         EQUIPOS  DE DINAMIZACIÓN

  • O Equipo de Normalización Lingüística.
  • Equipo de actividades complementarias e extraescolares.
  • Equipo de dinamización da biblioteca.
  • Equipo de dinamización das Tics.
  • Equipo de aprendizaxe cooperativo.
  • Equipo de dinamización deportiva en idade escolar.

OUTROS EQUIPOS

En diversas ocasións ó longo do curso fórmanse equipos ad hoc con profesores/as como é o caso do deseño e programación de determinados proxectos de innovación ou da participación e dinámica de traballo dentro dos PFCS.

 

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DA COMUNIDADE ESCOLAR

Contamos cunha Asociación de Pais e Nais de Alumnos e Alumnas.

 

 

Powered by Drupal - Design by artinet