Transporte escolar

SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL DO USO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2016/2017

SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL DO USO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2016/2017

Segundo as normas para a determinación dos alumnos con dereito a servizo gratuíto de transporte:

Non terán dereito a servizos educativos complementarios os alumnos escolarizados nun centro distinto ao que lles corresponde por área de influencia do centro.

Terán dereito ao servizo de transporte escolar os alumnos/as que teñan os seus domicilios fóra do núcleo urbano no que estea situado o centro e, en calquera caso, a unha distancia deste superior aos 2 km.

Os alumnos que non teñan dereito ao uso do transporte escolar en base aos dous puntos anteriores, poderán solicitalo con carácter excepcional no caso de que haxa prazas baleiras no autobús e para uso das paradas xa existentes.

Polo tanto deberá cubrir e asinar a solicitude excepcional que poden retirar na Secretaría do centro ou descargala no seguinte enlace e entregala antes do 30 de xuño.

 

Plan de transporte escolar. 2015/2016

Etiquetas :

O CEIP Carlos Casares está ubicado no casco urbano de Xinzo de Limia e na súa zona de influencia ofrece o Servizo de Transporte Escolar. Ten dereito ao transporte escolar o alumnado de E. Primaria que ten o seu domicilio fóra do núcleo urbano no que está situado o centro, e, en calquera caso, a unha distancia deste superior aos 2 Km, sempre que esta localidade pertenza á zona educativa que abarca este centro. 

Aquel alumnado que vive a máis de 2km de distancia do centro é trasladado polos seus propios país/nais/representantes legais.

As empresas que realizan o transporte desde as distintas localidades son:

  • ANPIÁN (1), con 6 paradas en activo é 33 alumnos/as.
  • ALFER (2)
    • Autobús 1: con 12 paradas en activo é 49 alumnos/as.
    • Autobús 2: con 4 paradas en activo é 6 alumnos/as.
  • SOCITRANSA (1) con 5 paradas en activo é 22 alumnos/as.
  • RUTAS(1) ), con 9 paradas en activo é 22 alumnos/as.

Total de alumnado transportado: 132.

En cada autobús haberá un/unha acompañante (Real decreto 443/2001 do 27 de abril) que será a /o responsable do adecuado uso por parte dos nenos/as que fan uso deste servizo, así como o acompañamento ata o recinto escolar. 

Cóntase con 5 autobuses e 5 acompañantes.

Tanto na entrada como na saída do centro, o alumnado estará atendido por profesorado.

Distribuir contido


Feito con Drupal (ver. 6.28)

 


Proxecto Webs dinámicas

Xunta de Galicia - Consellería de Educación, 2013
- Designed by EZwpthemes Drupalized by Azri Design