Profesional, Reunións

PROFESORADO 2021/2022

José Carlos González Fernández

Director / Matemáticas 5ºA / libre configuración 6ºA e 6ºB

Lorena Soto Rodríguez

Xefa de Estudos / Xefa do Departamento de Orientación

Rosa María Nóvoa Vázquez

Secretaria / Titora 5ºA

María Dolores Fernández Fernández

Titora 1ºA Primaria

María del Rocío Lois Suárez

Titora 1ºB Primaria

Sergio Luis Fernández Martino

Titor 2º A Primaria / Educación Física 1ºA, B e 2ºA, B

María del Carmen Nogueiras Campos

Titora 2ºB Primaria

María Asunción Borrajo Pablo

Titora 2ºC Primaria

Manuela Paradela Vázquez

Titora 3ºA Primaria

Herminia Conde Conde

Titora 3ºB Primaria

María Clara Fernández López

Titora 4ºA Primaria

Nérida Alfonso Sánchez

Titora 4ºB Primaria

 

 

Rosa María Nóvoa Vázquez

Titora 5ºA Primaria

María Jesús Vilaboa Rivero

Titora 5ºB Primaria 

Josefina Herrero Martínez

Titora 6ºA Primaria

Begoña de Urbano Moure

Titora 6ºB Primaria

Celso Losada Lamas

Educación Física

Gumersina Ferreiro Morales

Lingua Estranxeira Inglés 1º, 2ºA,B e 3º 

María Lozano López

Lingua Estranxeira Inglés

Concepción Paradela Gil

Educación Artística: Música 

José Emilio Casal Selas

Relixión Católica 

Jairo

Relixión Evanxélica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación e calendario das reunións dos órganos de coordinación docente

Etiquetas :

Según establece o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria (Decreto 374/1996, do 17 de outubro. DOG 21-10-96 no seu Capítulo I), son órganos de goberno:

ÓRGANO, EQUIPO OU DEPARTAMENTO

CALENDARIO

DATA

HORA

COORDINACIÓN DE CICLO

Mensual

1º luns de mes

16.45-17.45

COMISIÓN PEDAGÓXICA

Mensual

2º luns de mes

16.45-17.45

CLAUSTRO

Ordinarias e extraordinarias

3º Luns de cada mes
Según conveniencia

16.45-17.45
Según conveniencia

CONSELLO ESCOLAR

Ordinarias e extraordinarias

3º Luns de cada mes
Según conveniencia

17.45-19.15
Según conveniencia

EQUIPO DE TIC

Mensual

4º luns de mes

16.45-17.45

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Mensual

4º luns de mes

16.45-17.45

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Mensual

4º luns de mes

16.45-17.45

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Mensual

4º luns de mes

16.45-17.45

EQUIPO DE BIBLIOTECA

Mensual

4º luns de mes

16.45-17.45

XUNTA ECONÓMICA

Ordinarias e extraordinarias

Antes ou despois do Consello Escolar. Según conveniencia

Según conveniencia

TITORÍA

Semanal

Luns

15.45-16.45

EQUIPO DIRECTIVO

Semanal

Martes

09.15:10.05

COMISIÓN DA CONVIVENCIA

Ordinarias e extraordinarias

Según conveniencia

Según conveniencia

Profesorado. Curso 2015/2016

Etiquetas :

 

PROFESORADO

Alonso Pérez, Natalia

PT

Alonso Seoane, Mª Teresa

Apoio 4ºB,5ºB,6ºB

Ares Casal, Mª Paz

Orientadora

Blanco Rodríguez, Ángeles

1ºB

Borrajo Pablo, M. Asunción

2ºA

Castro Villalón, Elena Mª

Reforzo 1º ciclo

Cid Pérez, Manuel

5ºB

Conde Conde, Herminia

3ºB

Dalama Blanco, Socorro

5º Inf A

De Urbano Moure, Begoña

Inglés 1º,2º,4ºEP e EI

Esteves De Sousa, Rosa Mª

5º Inf B

Fernández Martino, Sergio L.

4ºA

Gallego Blanco, Rosa Mª

1ºA

González Barbosa, Patricia

4ºB

González López, Eva Mª

4º Inf A

González Rodríguez, Ana

Apoio 4ºA,5ºA,6ºA

Herrero Martínez, Josefina

2ººB

Lacorte, José Mª

R. evanxélica

Lois Suárez, Mª del Rocio

3ºA

Rodríguez Rivas, Vanesa

Reforzo 6º B

Lorenzo Dávila, Ana Mª

4º Inf B

Losada Lamas, Celso

EF 2º,3º,5º,6ºEP

Lozano López, María

Inglés 3º,5º,6º EP

Lozano Fernández, Milagros

Reforzo 4º A

Nogueiras Santana, Sonia

6º Inf A

Paradela Gil, Concepción

6ºB

Paradela Vázquez, Manuela

6ºA

Pérez Álvarez, Mª Ana

AL

Pérez Garrido, Mª Isabel

PT+AL

Rodríguez Robledo, Ana B.

4º Inf A

Vázquez Dopazo, Teresa

Relixión-EI e EP

Vilaboa Rivero, Mª Jesús

5ºB

REUNIÓNS

Etiquetas :

 

  Equipos de Ciclo  1º martes de cada mes 
 Comisión de Coordinación Pedagóxica  2º martes de cada mes
 Claustro – Consello Escolar  3º martes de cada mes
 Equipo de Activ. Extresc. e comp...  4º martes de cada mes
 Equipo de Normalización L  4º martes de cada mes
 Equipo das TIC  4º martes de cada mes
 Departamento de Orientación  4º martes de cada mes
 Atención a pais/nais  Todos os martes de 15:45 a 16:45

O Claustro de Profesores reunirase cada vez que sexa necesario, atendendo ás necesidades do centro. 

 

 

PROFESORADO

Etiquetas :

INFANTIL (TITORÍAS)

4ºA- Sonia Nogueiras Santana

4ºB- Ana Belén Rodríguez Robledo

 

5ºA- Ana González Rodríguez

5ºB- Eva Mª González López

 

6ºA- Socorro Dalama Blanco

6ºB- Rosa Mª Estévez De Sousa

 

Apoio Infantil

Mª Teresa Alonso Seoane

Ana Lorenzo Davila

 

 

PRIMARIA (TITORÍAS)

1ºA- Mª Ángeles Blanco Fernández

1ºB- Rosa Mª Gallego Blanco

 

2ºA- Patricia González Barbosa

2ºB- Milagros Lozano Fernández

 

3ºA-  Clara Fernández López

3ºB-  Herminia Conde Conde

 

4ºA-  Manuela Paradela Vázquez

4ºB-  Concepción Paradela Gil

 

5ºA-  María Luisa López Lage

5ºB-  Mª Jesús Vilaboa Rivero

 

6ºA-  Mª Asunción Borrajo Pablo

6ºB-  Josefina Herrero Martínez

 

INGLÉS

Begoña Urbano Moure

María Lozano López

Mª José Diz Carballo

 

EDUCACIÓN FÍSICA

Celso Losada Lamas

José Manuel Barge Barge

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Juan Manuel Quintas Lorenzo

Natalia Alonso Pérez

Raquel Villarino Gómez

Mª José Campos Pérez

 

RELIXIÓN

Teresa Vázquez Dopazo

Manuel Rodríguez Fernández

José Mª Fernández Lacorte 

 

Manuel Cid Pérez

 

Distribuir contido


Feito con Drupal (ver. 6.28)

 


Proxecto Webs dinámicas

Xunta de Galicia - Consellería de Educación, 2013
- Designed by EZwpthemes Drupalized by Azri Design