Publicación de Listaxes de admitidos no proceso de Solicitude de Admisión

Reserva e Admisión

Publicación de Listaxes de admitidos no proceso de Solicitude de Admisión

  

Tal e como se indica na normativa, as listaxes de admitidos están publicadas no taboleiro do centro (non podendo publicarse esta listaxe por outros medios)

De todos xeitos, ao non ter que baremar este curso, todos os solicitantes foron admitidos.