Fondo Libros e Axudas para Adquisición de Material

Fondo Solidario e Axudas de Material Escolar

Publicada a ORDE do 7 de maio de 2024 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan as axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2024/25 (códigos de procedemento ED330B, ED330G e ED330H). O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 21 de xuño de 2024 (este incluído).

Ao igual que en anos anteriores, a adxudicación vai en función da Renda Per Cápita da Unidade Familiar, lembrando que o teito das axudas está en 6000€ e 10000€ en cada un dos grupos. Con renda inferior a 6.000€ o importe do vale de material ascende a 75€ e o vale de libros a 240€ (ou libros do fondo), se fose inferior a 10.000€ corresponderíalle un vale de material de 60€ e de libros por importe de 160€ (ou libros do fondo). Os vales de libros soamente son para o alumando de 1º e 2º de primaria.

Existen dous xeitos de presentala:

-Sede Electrónica. Deberán acceder ao procedemento ED330B da Sede Electrónica da Xunta de Galicia, cubrir a solicitude e enviala.

-Presencial. Deberán imprimir a solicitude axunta a este post (ANEXO I e ANEXO II asinados), cubrila e asinala correctamente e presentar esta solicitude xunto coa copia do libro de familia e, de ser o caso, a documentación complementaria que necesite axuntar neste centro educativo PREVIA CITA POR VÍA  ONLINE* ou telefónica. Tamén poden pasar a recoller os impresos na secretaría deste centro.

NOTA: Este acurso hai pequenas variacións en canto ao que se consideran membros computables da familia e, no caso de ter que facer enmendas á documentación, deberán ser presentadas obrigatoriamente a través da Sede Electrónica.

Sede Electróncia da Xunta

Sede Electrónica da Xunta

Cita Previa
Cita Previa Online*

Nota: Lembren que aqueles que xa teñan libros pertencentes ao Fondo de Libros, deberán devolvelos na súa totalidade e en bo estado cando finalice este curso para poder recibir os vales. Establécese como condición indispensable.

 

Documentación a presentar:

 1. Copia do Libro de Familia (en todos os casos)
 2. Certificado de Grao de Discapacidade (se é o caso)
 3. Certificado de Violencia de Xénero (se é o caso)
 4. Resolución xudicial de perda ou recuperación de Patria Potestade (se é o caso)
 5. Certificado de convidencia no caso de que o pai e a nai ou titor/tirores carezan de DNI e NIE (se é o caso)

 

Prazos de interese:

  • Publicación de listaxes provisionais: 27 xuño.
  • Alegacións e reclamacións: ata o 1 de xullo.
  • Publicación de listaxes definitivas: 2 xullo.
  • Recollida de vales: do 3 ata o 5 de xullo (previa cita) ou a partir do 2 de setembro.

  

*Co fin de garantir que non existan aglomeracións.

AdxuntoTamaño
Orde 7 de maio 2024.pdf1.3 MB
Solicitude Anexo I.pdf3.49 MB
Anexo II.pdf2.85 MB