Unidades didácticas educación secundaria presencial

Aclaracións para o profesorado

Ámbito científico-tecnolóxico

  • Módulo 1

                    Unidade 1      Unidade 2      Unidade 3      Unidade 4

                    Unidade 5      Unidade 6      Unidade 7      Unidade 8

  • Módulo 2

                    Unidade 1      Unidade 2      Unidade 3      Unidade 4

                    Unidade 5      Unidade 6      Unidade 7      Unidade 8

  • Módulo 3

                    Unidade 1      Unidade 2      Unidade 3      Unidade 4

                    Unidade 5      Unidade 6      Unidade 7      Unidade 8

  • Módulo 4

                    Unidade 1      Unidade 2      Unidade 3      Unidade 4

                    Unidade 5      Unidade 6      Unidade 7      Unidade 8

Ámbito da comunicación: Lingua inglesa

                    Aclaracións para o profesorado                 Flashcards

                    Adjectives       Audios

                    Unidade 1      Unidade 2      Unidade 3      Unidade 4

                    Unidade 5      Unidade 6      Unidade 7      Unidade 8

                    Unidade 9      Unidade 10    Unidade 11    Unidade 12

                    Unidade 13    Unidade 14    Unidade 15    Unidade 16

Ámbito comunicación

                    Unidade 1      Unidade 2      Unidade 3      Unidade 4

                    Unidade 5      Unidade 6      Unidade 7      Unidade 8

                    Unidade 9      Unidade 10    Unidade 11    Unidade 12

                    Unidade 13    Unidade 14    Unidade 15    Unidade 16

Ámbito social

                    Unidade 1      Unidade 2      Unidade 3      Unidade 4

                    Unidade 5      Unidade 6      Unidade 7      Unidade 8

                    Unidade 9      Unidade 10    Unidade 11    Unidade 12

                    Unidade 13    Unidade 14    Unidade 15    Unidade 16