Flashcards

As flash cards inclúense como apoio ás unidades citadas, pero tamén poden servir para presentar ou repasar o vocabulario noutras unidades. Tendo en conta que o profesorado poderá seleccionar as flash cards que desexe para o seu uso na aula, algúns xogos de tarxetas incorporan máis vocabulario do que aparece nas unidades. Deste xeito, será o profesorado quen decida se interesa presentar novos items de vocabulario, dependendo do nivel de cada grupo.

Cada tema de flash cards contén 3 arquivos diferentes:

1. Un arquivo pdf onde as flashcards aparecen nun único arquivo, coa imaxe e a palabra nunha mesma cara. Para utilizalas, deberase dobrar a tarxeta á metade, de xeito que o alumnado só vexa unha das caras (a palabra ou a imaxe).

2. Un arquivo coas imaxes das palabras, que deberá imprimirse ou fotocopiarse no anverso da folla.

3. Un arquivo coas palabras, que deberá imprimirse ou fotocopiarse no reverso da folla anterior.

 

  • Unidade 1

               Everyday objects 1 sided          Everyday objects anverso           Everyday ojects reverso

               Objects 1sided                        Objects anverso                       Objects reverso

  • Unidade 2

               School supplies 1sided            School supplies anverso             School supplies reverso

  • Unidade 3

               Jobs 1sided                            Jobs anverso                            Jobs reverso

  • Unidade 4

               Household 1sided                    Household anverso                   Household reverso

  • Unidade 6

               Supermarket 1 sided                Supermarket anverso                Supermarket reverso

  • Unidade 7

               Sports 1 sided                         Sports anverso                         Sports reverso

  • Unidade 8

               Transport 1 sided                     Transport anverso                    Transport reverso

               Places 1 sided                          Places anverso                         Places reverso

  • Unidade 13

               Clothes 1 sided                        Clothes anverso                        Clothes reverso