Audios

Esta relación de audios corresponden igualmente ás unidades didácticas educación secundaria presencial e semipresencial

UNIDADE 1

UNIDADE 2

UNIDADE 3

UNIDADE 4

UNIDADE 5

 UNIDADE 6

UNIDADE 7

UNIDADE 8

UNIDADE 9

UNIDADE 10

UNIDADE 11

UNIDADE 12

UNIDADE 13

UNIDADE 14

UNIDADE 15

UNIDADE 16