Título Event node R

S1902043 - RCP na aula
O obxectivo do curso e acadar os coñecementos mínimos e a acreditación correspondente para facilitar nunha situación de emerxencia S.V.B e manexar o DESA conforme a lexislación vixente.

Data: 

09/03/2020 - 12/03/2020

Lugar: 

IES Lamas de Abade (Santiago de Compostela)
Xoves, 20 Febreiro, 2020 - 13:15

O próximo día 9 e 12 de marzo celebrarase un curso presencial de 8 horas no IES Lamas de Abade en Santiago de Compostela sobre reanimación cardiopulmonar e DESA, será impartido polo 061 e está dirixido o profesorado de Educación Física para poder entrar unha vez feito, no programa " RCP na aula" que lle permitira acceder ao préstamo do kit de torsos e traballar co alumnado RCP.

Enlace a FPROFE: www.edu.xunta.es/fprofe/procesainicio.del?DIALOG-EVENT-verAct=verAct&cod_actividad=102366