VII Encontros de Educación Infantil e Primaria

Encontros de Educación Infantil e Primaria 2019
Lun, 08/04/2019 - 13:14
Encontros
Encontros Educación Infantil e Primaria

Data de celebración: sábado 11 de maio

Lugar de celebración: Auditorio Abanca (Preguntoiro 23) Santiago de Compostela

Horario: 9:30 -  20:00h

Horas: 8 horas

A celebración dos VII Encontros de Educación Infantil e educación primaria xustifícase pola necesidade de crear un espazo onde compartir experiencias innovadoras e facer visible boas prácticas de aula. Para a elaboración do programa tivéronse en conta as orientacións da Unión Europea en materia educativa, e recollidas na LOMCE que apostan por metodoloxías activas e contextualizadas que se axusten ao nivel competencial do alumnado e que favorezan a motivación por aprender.

Obxectivos:

-Analizar a situación do ensino en educación infantil e educación primaria na actualidade

-Coñecer materiais, recursos e estratexias metodolóxicas

-Propiciar o intercambio de experiencias de boas prácticas entre o profesorado

 

INSCRICIÓN EN FPROFE: G1803008 Encontros de Educación Infantil e Primaria