Comisións de servizo

Resolución provisional de admitidos e excluídos de comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso 2017/18
Ven, 07/07/2017 - 17:40

Publícase a Resolución provisional de admitidos e Resolución provisional de excluídos das comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso 2017/2018.

Así mesmo publícase o Anexo de solicitudes excluídas do profesorado que non realizou a súa petición a través da aplicación informática e están excluídos

PRAZO DE RECLAMACIÓN:

  • O prazo de reclamacións comeza o día 8 de xuño de 2017 e remata o día 12 de xullo de 2017, ambos inclusive.
  • As reclamacións á resolución provisional deberán dirixilas á Xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e O.U  da correspondente provincia segundo consta nas referidas Resolucións.