A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | O | P | R | S | T | U | V | Z

fr. subst. Freada realizada ante a posibilidade de causar un accidente.

fr. subst. Causa de accidentalidade relacionada directamente co propio usuario.

s.f. Diminución da velocidade pola acción do pedal de freo ou da panca de cambio.