A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | O | P | R | S | T | U | V | Z

fr. subst. Marxe de separación mínima que debemos gardar respecto do vehículo de diante para poder realizar unha freada en condicións de seguridade. A distancia de seguridade é a suma da distancia de reacción e os metros percorridos antes de que a freada chegue ao seu valor máximo.

s.f. Desviación da atención respecto da circulación que pode causar unha situación de perigo.