A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | O | P | R | S | T | U | V | Z

fr. subst. Comportamento agresivo e temerario dalgúns usuarios que produce accidentalidade deles mesmos ou doutros usuarios, e que leva en moitos casos ao homicio por imprudencia.

s.f. Persoa que resulta danada nun accidente de xeito leve, grave ou mortal.

fr. subst. Persoa falecida a causa das consecuencias inmediatas dun accidente de tráfico.

fr. subst. Tipo de vehículo que, pola urxencia das súas funcións, está eximido do cumprimento dalgunhas normas xerais de circulación. Entran dentro desta categoría os vehículos policiais, de extinción de incendios, de protección civil e salvamento, de asistencia sanitaria (pública ou privada).