A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | O | P | R | S | T | U | V | Z

s.f. Marxe dunha estrada, situada dentro da calzada, marcada cunha liña branca continua e lonxitudinal, que se destina á circulación de peóns, bicicletas e vehículos de tracción animal e, se é o caso, á parada incidental de vehículos. Cast. arcén.

s.f. Marxe máis extrema dunha vía de comunicación, normalmente das vías urbanas, que polo xeral aparece elevada respecto do resto da plataforma para protexer a circulación dos peóns. Cast. acera.