Contacto

      ASESORÍA DE EDUCACIÓN DE PERSOAS ADULTAS

          Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional Información

Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial

Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial e Aprendizaxe Permanente

Edificio Administrativo San Caetano s/n

15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA

 

Teléfono: 981 546 549

Enderezo electrónico: