Destinatarios

Poderán participar nesta convocatoria 2020/21 os seguintes centros docentes públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade:

a) Centros de educación infantil e primaria

b) Centros de educación primaria

c) Institutos de educación secundaria

d) Centros públicos integrados