Plan Proxecta

A eficiencia enerxética como parámetro da sustentabilidade

Proxecto de aforro enerxético realizado por alumnado e profesorado do IES Universidade Laboral de Ourense (Programa Sustentabilidade e Paisaxe - A21EG)

Proxecto O Mar

Un mar de cultura no CEIP Antonio Pedrosa Latas (Programa Terra)

Pensando en R

Reducir, reutilizar e reciclar no CEIP Emilio de Navasqüés (Programa Recíclate con Sogama)

Unha paisaxe única, unha escola única

Desenvolvemento do proxecto "A nosa paisaxe, a nosa vida" no CPI Virxe da Cela de Monfero (Programa 12 meses, 12 paisaxes)

O Plan Proxecta como unha oportunidade para a renovación metodolóxica no ensino secundario

O proxecto "A conca fluvial do río Mera" no IES Muralla Romana (Programa Ríos)

Campaña publicitaria da comarca de Lemos

Un proxecto interdisciplinario de educación para o consumo do IES Daviña Rey (Programa Galicons-net)

MeteoMuxía, unha meteoescola interdisciplinar

Adquirir competencias básicas realizando investigación ambiental no IES Ramón Caamaño (Programa MeteoEscolas)

Ponlle freo ao cambio climático!

Experiencia de educación medioambiental no CEIP de Arzúa (Programa Climántica)

Páxinas