Plan Proxecta

Desde o patio ao barrio

Unha proposta de mellora dos espazos máis próximos ao IES Sánchez Cantón

Unha transformación nos hábitos de desprazamento

Proxecto de mobilidade sustentable na comunidade educativa do CEIP Piñeiros

Aturuxo Films / Imaxinando músicas

Alfabetización cinematográfica

Proxecto Ríos

Experiencia de innovación educativa

Conecta Cultura

Conectando culturas, facendo interculturalidade

Antídotos contra a violencia de xénero

Proxecto de intervención en materia de coeducación e igualdade

Longa ollada pola Ruta Translatio

Un achegamento multidisciplinar e innovador ao patrimonio cultural e natural da Ruta Xacobea Translatio

Bases para o tratamento da alimentación saudable na aula

ReciclArte

Un proxecto interdisciplinar de quinto e sexto de primaria que rematou como un proxecto de centro

Páxinas