Programacións

C.M Xestión Administrativa

 • 2º Curso
 1. Tratamento da documentación contable
 2. Operacións administrativas de recursos humans
 3. Comunicación e atención a clientela
 4. Empresa e administración
 5. Empresa na aula

C.S Aministración e Finanzas

 • 1º Curso
 1. Proceso integral da actividade comercial
 2. Ofimática e proceso da información 
 3. Comunicación e atención a clientela
 4. Recursos humanos e responsabilidade social corporativa
 5. Xestión da documentación xurídica e empresarial
 • 2º Curso
 1. Xestión de recursos humanos
 2. Xestión financieira
 3. Xestión loxística e comercial
 4. Simulación empresarial
 5. Contabilidade e fiscalidade

 

 F.P. Básica

 • 1º Curso
 1. Arquivamento e comunicación
 2. Técnicas administrativas
 3. Tratamento informático de datos
 • 2º Curso
 1. Aplicacións Básicas de Ofimática
 2. Atención a clientela
 3. Preparación de pedidos e venda de produtos

 

 E.P.A

 1.  

 

OFERTA MODULAR

Operacións auxiliares de xestión de tesouraría

AdxuntoTamaño
OPERACIÓNS AUXILIARES DE XESTIÓN DE TESOURARIA.pdf173.27 KB
TÉCNICA CONTABLE.pdf193.82 KB
TRAT. INFORMATICO INFORMACIÓN.pdf186.05 KB
CEC .pdf211.62 KB
EMPRESA E ADMINISTRACIÓN CM2.pdf180.99 KB
EMPRESA NA AULA.pdf273.21 KB
OPERACIONS ADTVAS. DE RR.HH_..pdf179.63 KB
TRATAMENTO DA DOCUMENTACIÓN CONTABLE.pdf203.13 KB
OPERACIONS ADTVAS. DE COMPRA-VENDA.pdf240.7 KB
CAC.pdf189.34 KB
OPI.pdf196.73 KB
PIAC.pdf189.69 KB
RRHH e RSC.pdf172.66 KB
Xestion da Documentación Xurídica.pdf182.92 KB
CONTA E FISCALIDADE.pdf189.86 KB
Simulación Empresarial.pdf177.93 KB
Xestión dos RRHH.pdf171.62 KB
XESTIÓN FINANCEIRA.pdf181.61 KB
XESTIÓN LOXÍSTICA E COMERCIAL CS2.pdf179.25 KB
TRAT. INFORMATICO DE DATOS.pdf178.75 KB
TAB .pdf186.93 KB
ARQUIVAMENTO E COMUNICACION.pdf177 KB
PREPARACIÓN DE PEDIDOS E VENDA DE PRODUTOS.pdf170.28 KB
ABO.pdf175.79 KB
ATENCIÓN AL CLIENTE FPB2.pdf177.9 KB
OPERACIONS ADTVAS. DE RR.HH_..pdf245.85 KB