Nota da dirección ante a xornada de folga de alumnos do día 26 de outubro

A dirección do IES Santa Irene quere informar ás familias do alumnado que, segundo as instruccións que proporcionou a Inspección no seu día, ante unha convocatoria de folga os estudantes de máis de 14 anos deciden por si mesmos se a secundan ou non, acolléndose ao seu dereito de reunión coletiva.

En ese caso as faltas do día considéranse xustificadas, non computando a efectos de sancións nin de perda de avaliación continua.

Abalar Móbil

Está dispoñible a aplicación Abalar Móbil, que permite ás familias coñecer as incidencias do curso dos seus fillos. Pódense consultar faltas asistencia, notas, etc.

Xúntase infomración sobre a aplicación publicada pola Consellería de Educación.

Novidades extraescolares ANPA

Teatro

A actividade de teatro por razóns estruturais  queda como segue:

  • GRUPO 1 (1º e 2º Bacharelato) venres de 16:30 a 18:30  xa PECHADA a inscripción.
  • GRUPO 2 (1º, 2º, 3º e 4º da ESO) xoves de 16:30 a 18:30 que poderíase ampliar a outro grupo os martes no mesmo horario.

Nova actividade: Guitarra

Sería os xoves de 16:30 a 18:00 (xuntase programa). Os interesados poden descargar a nova ficha de inscrición nesta mesma páxina.

Ficha de inscrición na ANPA. Preinscricion actividades extraescolares curso 2016-17 ANPA IES Santa Irene

A Xunta Directiva da ANPA IES Santa Irene convídavos a participar na asociación e así apoiar o seu obxectivo principal: representar os intereses das familias no marco xeral da educación dos nosos fillos e fillas.

Bonificación taquillas

A ANPA bonificará con 2 € o aluguer das taquillas aos seus socios (este importe será reintegrado cando se teña a lista de socios e alumnos con taquilla)

Convocatoria da Asamblea Xeral da ANPA Santa Irene

Por orde da súa presidenta, convócase a todos os pais e nais do IES Santa Irene a unha reunión da Asamblea Xeral da ANPA IES SANTA IRENE para o luns, 26 de setembro de 2016, ás 20:00 horas en primeira convocatoria e ás 20:30 horas en segunda.

Convocatoria de plazas y becas 2017

Convocatoria de plazas y becas 2017 UWC España. 

La Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido abre la convocatoria de plazas (con beca total o parcial, o sin beca)  para estudiar los dos cursos de Bachillerato Internacional en los centros de esta organización.

Libros do Fondo Solidario

Listaxes do alumnado que recibe libros e do alumnado excluído

Aqueles alumnos/as que teñen libros asignados serán avisados ao longo da próxima semana das datas de entrega. Serán os pais/nais/titores legais quen recollan os libros e asinen o xustificante de entrega.

Aqueles alumnos/as que non teñen libros asignadospero están admitidos deberán esperar a que se repartan libros aos anteriores e se lles asignen a eles.

Libros de texto - curso 2016-17. CORRECCIÓN DE ERROS

Xúntase listado corrixido dos libros de texto para o curso 2016-17, que inclúe o libro de bioloxía de 2º de bacharelato.

Probas libres ESO setembro. Resultados provisionais.

Xúntanse resultados provisionais das probas libres da ESO de setembro de 2016.

Fondo de libros

A publicación das listaxes definitivas dos alumnos de 1º e 3º de ESO que recibirán libros de texto do fondo solidario do centro non se pode realizar porque desde a Consellería aínda se están a realizar as correccións necesarias.

Distribuir contido