Bioloxía e Xeoloxía

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

  

 

 

 CURSO 2019/20 

Francis Mojica

 Francis Mojica #CRISPR con nuestro regalo de camiseta

 

MEMBROS DO DEPARTAMENTO

 

 Marisa Castiñeira García (xefa de Departamento) m.casti@edu.xunta.es

 • Bioloxía e Xeoloxía a dous grupos de 1º ESO.
 • Bioloxía e Xeoloxía a un grupo 1º BACH.
 • Cultura Científica a un grupo de 1º BACH.  
 • Xeoloxía a un grupo de 2º BACH. 

Os distintos materias de apoio para os cursos e grupos estarán nas aulas virtuais correspondentes, tamén as datas de exame 

AULA VIRTUAL IES RAFAEL DIESTE 

https://sites.google.com/view/iesdiestebioxeo/inicio 

 https://classroom.google.com/h (so 2º Bacharelato Xeoloxía)

Blog de actividades : Laboratorio de Ciencias "A ledicia do descubremento é a máis viva da mente humna" Claude Bernard

 

 

 Manuel Agromayor Mira 

 • Bioloxía e Xeoloxía a un grupo de 3º ESO.
 • Bioloxía e Xeoloxía a dous grupo de 4º ESO
 • Bioloxía a un grupo de 2º BACH.
 • CTMA a un grupo de 2º BACH.
 • Apoio no aula a un grupo 1º e 2º ESO.

 

María José Suárez Baulde

 • Bioloxía e Xeoloxía a dous grupos de 1º ESO.
 • Físico-química a dous grupos de 2º ESO. 
 • Bioloxía e Xeoloxía a catro grupos de 3º ESO. 

Os distintos materias de apoio para os cursos e grupos estarán nas aulas virtuais correspondentes

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesrafaeldieste/aulavirtual2/

 

  Nos seguintes enlaces están os estándares mínimos de avaliación así como os criterios e procedementos para cada curso

1º ESO Bioloxía e Xeoloxía 

3º ESO Bioloxía e Xeoloxía

4º ESO Bioloxía e Xeoloxía

1º Bacharelato Bioloxía e Xeoloxía 

1º Bacharelato Cultura Científica

2º Bacharelato Bioloxía

2º Bacharelato Xeoloxía

2º Bacharelato CTMA 

 

 

CURSO 18/19

 

 

INTEGRANTES DO DEPARTAMENTO

CASTIÑEIRA GARCÍA, MARÍA LUISA (Xefa Departamento) m.casti@edu.xunta.es 

 Bioloxía e Xeoloxía a dous grupos de 1º ESO. 

 Bioloxía e Xeoloxía a dous grupos de 4º ESO. 

 Cultura Científica a un grupo de 1º BACH. 

 Xeoloxía a un grupo de 2º BACH.

 

 

AGROMAYORMIRA,MANUEL

 Físico-química a dous grupos de 2º ESO. 

 Bioloxía e Xeoloxía a un grupo de 1º BACH. 

 Bioloxía a un grupo de 2º BACH. 

 CTMA a un grupo de 2º BACH. 

 

 

MARÍA JOSÉ SUÁREZ BAULDE

 Bioloxía e Xeoloxía a dous grupos de 1º ESO. 

 Físico-química a un grupode 2º ESO. 

 Bioloxía e Xeoloxía a catro grupos de 3º ESO. 

 

 Nos seguintes enlaces están os estándares mínimos de avaliación así como os criterios e procedementos para cada curso

 

 Enlaces a:

- ESTÁNDARES MÍNIMOS 1ESO

- ESTÁNDARES MÍNIMOS 3ESO

- ESTÁNDARES MÍNIMOS 4ESO

- ESTÁNDARES MÍNIMOS 1BAC-BIO/XEO

- ESTÁNDARES MÍNIMOS 1BAC-CulturaCientífica

- ESTÁNDARES MÍNIMOS 2BAC-BIOLOXÍA

- ESTÁNDARES MÍNIMOS 2BAC-CTMA

- ESTÁNDARES MÍNIMOS 2BAC-XEOLOXÍA

 

Os distintos materias de apoio para os cursos e grupos estarán nas aulas virtuais correspondentes. Moitas veces tamén as datas de exame 

AULA VIRTUAL IES RAFAEL DIESTE 

 

Powered by Drupal - Design by artinet