Inglés

INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE INGLÉS / ENGLISH DEPARTMENT INFORMATION

 

 

 

Membros do Departamento (Curso 2019-20)

- Hilda Fraga López (Xefa do Departamento e coordinadora plurilingüe). Imparte: 3 grupos 2ºBAC e 2 de 4ºESO

- Ramón Neira Tenreiro. (Coordinador páxinas web). Imparte: 2 grupos 1ºBAC, 2 de 4ºESO e 2 Agrupamentos 2ºESO

- Belén Méndez Muñoz. Imparte: 3 grupos 3ºESO, 2 de 2ºESO e 2 Agrupamentos 1ºESO

- Juan Carlos Portela Saavedra. Imparte: 3 grupos 3ºESO

- Carmen Peña Yáñez. (Titora). Imparte: 1 grupo 1ºBAC, 2 de 2ºESO, 2 de 1ºESO e 4 de reforzo inglés 1ºESO.

- Marta Prego Graña.  Imparte: 2 grupos 1ºESO e 1 de Agrupamento galego 1ºESO. 

 

Ligazóns con información sobre o Departamento de Inglés: / Links with information about the English Department:

- INFORMACIÓN BÁSICA DO DEPARTAMENTO DE INGLÉS 2019-20  / English Department Basic Information 2019-20

- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA INGLÉS 2019-20 / English syllabus 2019-20

BLOGUE DE INGLÉS (DUN DOS PROFESORES DO DEPARTAMENTO) / English blog (by one of the department's teachers) ClickOnEnglish

- ACTIVIDADES DO DEPARTAMENTO / Activities of the Department

- Orientacións de traballo de verán do alumnado con Inglés a recuperar en Setembro / Tips for summer homework for students who must resit September exams

Os exames de inglés de setembro constan de: Reading, Writing, Listening e Gramática-Vocabulario.

 

Powered by Drupal - Design by artinet