Available courses

Contidos, actividades e recursos para Bioloxía de 2º de Bacharelato. Curso 2020/21)

Materiais e traballo de pendentes de 1º ESo que están en 2º ESO

Temas, recursos, traballos... de Cultura Científica de 1º Bach curso 19/20 

Temas, recursos, traballos... de Xeoloxía 2º Bacharelato  curso 19/20

Materiais e recursos de 1º BACH Bioloxía e Xeoloxía 

Materiais e recursos para a asignatura de Bioloxía e Xeoloxía de 1º de ESO

Contidos teóricos, exercicios e recursos de Bioloxía e Xeoloxía de 3º da ESO

Relación de actividades a realizar polo alumnado con materias suspensas do departamento de debuxo para presentar na convocatoria extraordinaria.

Calibración da nota: prácticas 30%  + exame 70%  OBSERVACIÓN: No caso de non poder realizar un exame presencial a nota final será a nota das prácticas

Trabajos para realizar el alumnado con la asignatura de EPVeA de 1 º y 3 º de ESO

Materiales y propuestas para trabajar en la materia de Educación plástica visual y audiovisual de 4ºESO,curso 2019/2020

Materiais e recursos para 1º ESO   Educación Plástica e Visual

Introducción a temas y propuesta de actividades para los grupos de 3º de ESO en la asignatura de EPVeA

Este curso so inclúe unha enquisa para saber o número de alumnos e alumnas que asistirán ou non ás clases presenciais a partir do 25 de maio, para poder organizar os horarios e os espazos.

Información e tarefas de Lingua Dalega para os alumnos e alumnas de 2º ESO grupo D

Neste curso só hai unha enquisa que debedes cubrir todo o alumnado que esteades cursando 1º eso (2019-2020) 

A intención da enquisa é poder facer unha previsión dos grupos de 2º de eso o ano que vén, polo que é importante que contestedes en función do que realmente teñades pensado facer.

Neste enlace só hai unha enquisa que debedes cubrir todo o alumnado que esteades cursando 1º de bacharelato (2019-2020) 

A intención da enquisa é poder facer unha previsión dos grupos e oferta de materias en 2º de bacharelato o ano que vén, polo que é importante que contestedes en función do que realmente teñades pensado facer.

Neste curso só hai unha enquisa que debedes cubrir todo o alumnado que esteades cursando 4º eso (2019-2020) 

A intención da enquisa é poder facer unha previsión dos grupos de 1º de bacharelato o ano que vén, polo que é importante que contestedes en función do que realmente teñades pensado facer.

Neste curso só hai unha enquisa que debedes cubrir todo o alumnado que esteades cursando 3º eso (2019-2020) e que ides cursar 4º o ano que vén.

A intención da enquisa é poder facer unha previsión dos grupos, polo que é importante que contestedes en función do que realmente teñades pensado facer.

Neste curso só hai unha enquisa que debedes cubrir todo o alumnado que esteades cursando 2º eso (2019-2020) e que ides cursar 3º o ano que vén.

A intención da enquisa é poder facer unha previsión dos grupos, polo que é importante que contestedes en función do que realmente teñades pensado facer.

Moitas grazas

Tema e exercicios para os que non tedes o libro na casa.

Vídeos para completar o tema

Texto e exercicios para os que non teñades o libro na casa

Tema y ejercicios para los que no tengáis el libro en casa

Ejercicios para el que no tenga el libro en casa

Texto e exercicios para os que non teñan o libro na casa

Texto e exercicios para os que non teñan o libro na casa.

Exercicios para os que non teñan o libro de texto na casa

Vídeos para complementar o tema

Explicación e tarefas dos distintos contidos de Lingua Galega

recursos para traballar Lingua galega

Programa informático que pretende servir como guía á hora de orientar aos alumnos sobre o seu futuro profesional. Contén información sobre as carreiras e os novos títulos europeos, os ensinos artísticos superiores, Formación Profesional, os certificados de profesionalidade e itinerarios.

Aquí está el material de Educación Física común para todos los cursos, desde 1ºESO a 2º Bach, para este periodo no presencial. 

El acceso como convidados es: Physical Education

Esperamos que os sigáis moviendo en casa. 

Un abrazo de vuestros profes.

El acceso a este curso se hace con vuestra clave de matriculación. Si nunca habéis entrado teneis que hacer lo siguiente: 

Vuestro usuario (nombre.1º apellido en minúsculas y sin acentos) y la contraseña es changeme. La primera vez que entréis tenéis que cambiarla. 

El acceso a este curso se hace con vuestra clave de matriculación. Ya no se puede acceder como invitado. 

Si nunca habéis entrado tenéis que hacer lo siguiente: 

Vuestro usuario (nombre.1º apellido en minúsculas y sin acentos) y la contraseña es changeme. La primera vez que entréis tenéis que cambiarla. 

El acceso a este curso se hace con vuestra clave de matriculación. Todo el alumnado de 3º ESO está matriculado. Ya no se puede acceder como invitado. 

Si nunca habéis entrado tenéis que hacer lo siguiente: 

Vuestro usuario (nombre.1º apellido en minúsculas y sin acentos) y la contraseña es changeme. La primera vez que entréis tenéis que cambiarla. 

El acceso a este curso se hace con vuestra clave de matriculación. Todo el alumnado de 1ºESOB está matriculado. Ya no se puede acceder como invitado. 

Si nunca habéis entrado tenéis que hacer lo siguiente: 

Vuestro usuario (nombre.1º apellido en minúsculas y sin acentos) y la contraseña es changeme. La primera vez que entréis tenéis que cambiarla. 

Traballo para a 2ª proba da materia pendente de Física e Química de 3º ESO

Traballos para a 2ª proba da materia pendente de Física e Química de 2º ESO 

Tema 3 Protección

tema 3 magnetismo

tema 3 magnetismo

Tema 3 Magnetismo

Tema 3 Magnetismo

Material complementario

Materiais e recursos para a aprendizaxe da materia de Lingua Galega e Literatura.

Veremos todo o referido aos pronomes átonos, centrándonos na súa colocación con respecto ao verbo.

https://youtu.be/PBHRc_Zc9sE

Coñecer os principais aspectos da cultura grecorromana.

Exercicios de Grego para 1º de Bacharelato

Exercicios de Grego para 1º de Bacharelato

Actividades-concursos semana cultural

Recursos e instruccións para poder estudar e facer as prácticas 

Materiais e recursos para as clases de English

Avisos, materiales y actividades durante el período de clases no presenciales

Actividades para el periodo de clases no presenciales

Apuntes de literatura castellana.


Recursos para el alumnado de 2º de bachillerato.

Apuntes de Literatura española 1º BACH

Recursos para el alumnado de 1º de bachillerato.

Lengua castellana y Literatura 1º ESO

Temas de Literatura para segundo de Bachillerato

MATERIAL DIDÁCTICO PARA 2º ESO A, B, C Y D.

Material didáctico para 1º ESO A - B - C - D

MATERIAL PARA O TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO 2019/20

Trabajo para la parada hasta el lunes 30 de marzo para los alumnos de 4D de matematicas

Curso pensado para los alumnos de 2C/D del agrupamiento de matemáticas durante la parada obligada del coronavirus

Imos disfrutar coas matemáticas e aprender moitas cousas.

Actividades varias sobre el desarrollo de la materia.

Imos disfrutar coas matemáticas!!!!

ACTIVIDADES Y RECURSOS VARIOS SOBRE LOS CONTENIDOS DESARROLLADOS EN EL LIBRO DE TEXTO.

BenvidosImos disfrutar coas matemáticas!!!!
Aprenderemos moitas cousas.

Imos disfrutar coas matemáticas e aprender moitas cousas.

Se adjunta contenido de la asignatura para los días de paralización de clases presenciales por razones del COVID-19

 El fichero no puede descargarse de esta página, dado que se encuentra excedida la capacidad del sistema, por lo que se  puede encontrar en el siguiente enlace:

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesregodetrabe/system/files/Asignatura%20de%20Religión%20Evangélica_Ruth%20Garcia.pdf

Recuperación evaluaciones pendientes.
Recuerda que primero tienes que matricularte en el curso. 
Hazlo días antes por si tuvieras algún problema.
 

Exercicios e actividades tipo exame para

o alumnado coa tecnoloxía de 2ESO pendente

Actividades e exercicios tipo exame para o 

alumnado coa tecnoloxía de 3ESO pendente

Actividades de tecnoloxía para 2ESO

Ver actividades ONLINE

( periodo sin clase)

Proxectos e actividades de Tecnoloxía 3ESO

Ver actividades ONLINE (periodo sin clase)

Actividades e proxectos de 4ESO 

Ver actividades ONLINE (periodo sin clase)

Introducción á automática e a robótica

(integrado na materia de   

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL 1 e 2 )

Actividades e apuntes de

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL 1

Actividades e apuntes de

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL 2

Apuntes e actividades de TIC 1BAC

PROBA GLOBAL DE RECUPERACIÓN de XEOGRAFÍA E HISTORIA. 1º DE ESO A e C.

DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA.

RECUPERACIÓN de XEOGRAFÍA E HISTORIA. 1º DE ESO A e C.

XEOGRAFÍA E HISTORIA. ACTIVIDADES ALUMNADO 2º ESO 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 3ER TRIMESTRE CURSO 19-20 ACTIVIDADES 1A Y 1C ESO

Actividades de Refuerzo para el alumnado 2 ESO

ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO DE 1 DE ESO. REFORZA-T

El curso contiene explicaciones y actividades de refuerzo y ampliacióción de los contenidos trabajados durante el 1º y 2º trimestre del presente curso escolar. 

Este curso pretende achegar aos alumnos de 2º D información sobre a materia e tarefas para que poidan traballar desde a casa. 

Poderán subir á aula virtual as tarefas unha vez realizadas para ser correxidas.

Así como poñerse en contacto conmigo para calquera aclaración / explicación a través do seguinte correo: casalderreyig@gmail.com


Para comunicarnos entre profesores do Rafael Dieste participantes no Grupo de Traballo Atendendo a Diversidade 2010-11


Novedades del sitio

(No announcements have been posted yet.)