IES MONTECELO sticky icon

   

 

 

ACTUALIDADE

Convocatoria dos programas de mobilidade 2018-2019

¿Es alumno/a do IES Montecelo de Ciclo  de Grao Superior  e gustaríache  participar nunha mobilidade Erasmus+ para prácticas durante a FCT en abril de  2018? ¿Ou o teu caso é que es alumno/a  do Ciclo Medio e estás interesado en  facer unha mobilidade o rematar os teus estudos neste centro educativo?

Nese caso deberás inscribirte no proceso de selección, o prazo  estará aberto dende o  13 de novembro ata o 16 de novembro, ambos incluídos. Podes cumprimentar a túa solicitude que atoparás nesta páxina web na sección de programas europeos e logo a achegas a dirección email: erasmusiesmontecelo@gmail.com  ou a podes entregar persoalmente a Coordinadora de programas Europeos

Ten en conta que no Programa da convocatoria (na sección de programas europeos), recóllese toda información relativa a esta convocatoria, así como a data dunha charla informativa  onde se indicarán  os requisitos, bases de participación e criterios de selección.  

Mira os documentos adxuntos. Anímate e participa!

Novos cursos AFD

O IES Montecelo participa nas accións formativas dirixidas prioritariamente a desempregos (AFD), impartindo dous cursos:

  • IMPP0208  Servicios estéticos de hixiene, depilación e maquillaxe  638 horas
  • TVMG0409  Mantemento do motor e os seus sistema auxiliares 538 horas

 Data de inicio prevista é 4 de outubro, en horario 15:30 a 20:30.

As persoas interesadas poden informarse nas oficinas do SEPE.

Documentación matrícula alumnado adxudicado para o curso 2018/2019 na FP Básica

MATRÍCULA ALUMNADO

con praza adxudicadaen

1º de formación profesional BÁSICA

 

PRAZO MATRÍCULA     do    13  ao  20 de setembro ás 13:00 h

DOCUMENTACIÓN

 

Ø1 foto

ØAnexo II : Consello orientador

ØFotocopia e orixinal DNI.

ØFotocopia e orixinal certificación académica (último centro onde estudou)

ØFotocopia tarxeta sanitaria.

ØSobre de matrícula (RECÓLLESE EN CONSERXERÍA PREZO 2€)

INCLÚE:

§  Autorización tratamento datos persoais

§  Pago SEGURO ESCOLAR (menores de 28 anos).

§  a realización das fotocopias necesarias.

 

Si se presentou a preinscrición NESTE CENTRO e XA se aportou algunha documentación solicitada non será preciso entregala de novo.

AVISO IMPORTANTE: NON SE RECOLLERÁ NINGUNHA MATRÍCULA QUE NON TEÑA A DOCUMENTACIÓN COMPLETA.

 

 

LISTAXES ADMITIDOS FP BÁSICA- CURSO 2018/2019

Alumnado admitido en Peiteado e estética.

Alumnado admitido en Artes gráficas.

Alumnado admitido en Mantemento de vehículos.

Alumnado admitido en Agroxardinería

 

 

Consultar documentos anexos

 

Orientacións académicas e profesionais tras rematar un ciclo

"Emprego e formación" é unha web con información de interese para o alumnado que remata os ciclos formativos: que estudar despois, onde atopar ofertas de emprego, como redactar un currículum ou a importancia de facer unha autoanálise de cara a un futuro laboral e académico de éxito son algúns dos temas que se recollen na web. 

Pincha na imaxe para acceder á web 

https://empregomontecelo.wixsite.com/emprego

https://empregomontecelo.wixsite.com/emprego)">https://empregomontecelo.wixsite.com/emprego

Os departamentos de Orientación e de FOL colaboran na web "Emprego e formación"

 

Horario de acollida e inicio das clases lectivas curso 2018-2019

O curso lectivo comezará o luns 17 de setembro co seguinte horario de acollida/presentación:

- Ciclos medios: ás 10.00 horas.
- Ciclos superiores: ás 11.00 horas.
- Ciclos de FP básica: ás 12.00 horas.

Tras a presentación/acollida do alumnado por parte do equipo directivo e dos seus titores, continuarán as clases no horario lectivo habitual (lémbrase que os luns tamén hai horario lectivo pola tarde).

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

1º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

ADMISIÓN ALUMNADO PARA O CURSO 2018/2019

EN CENTROS EDUCATIVOS SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

GRAO BÁSICO

PRAZAS

CÓDIGO

 

 

DISC.

TOTAL

CBAGA01

AGROXARDINERÍA E COMPOSICIÓNS FLORAIS

18

2

20

CBARG01

ARTES GRÁFICAS

18

2

20

CBTMV01

MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

18

2

20

CBIMP01

PEITEADO E ESTÉTICA

18

2

20

 

C A L E N D A R I O          P R O C E S O        A D M I S I  Ó N.

1 ao 11 de setembro ás  13:00 horas

Presentación solicitudes admisión

 

Oficina do centro   de    09:00 a 14:00 h

12 de setembro

A partir das 13:00 h      Publicación listaxe admisión

13 ó 20 setembro

Matrícula

Oficina do centro   de    09:00 a 14:00 h

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ADMISIÓN DO 3 DE SETEMBRO AO 11 DE SETEMBRO (ATA ÁS 13:00 H)

horario atención ao público de 09:00 a 14:00 h

DOCUMENTACIÓN presentación solicitudes

 

IMPORTANTE: CUBRIR CON LETRA CLARA E SEN TACHÓNS.

 

·     Anexo I ( recollerase na conserxería do centro).

·     Anexo A (recollerase na conserxería do centro).

·     Orixinal e copia do DNI ou NIE.

·     Anexo IV ( traerase do centro onde o solicitante cursase a ESO) .

·     Certificado discapacidade, si se participa no proceso de admisión pola reserva para persoas con discapacidade.

 

AVISO IMPORTANTE: NON SE RECOLLERÁ NINGUNHA SOLICITUDE QUE NON TEÑA A DOCUMENTACIÓN COMPLETA.

 

IMPORTANTE: A solicitude deberá ser asinada pola persoa solicitante.

Si é menor de idade TAMÉN deberá asinar calquera dos titulares da patria potestade ou representantes legais.

No caso de separación ou divorcio destos, é necesaria a sinatura dos dous proxenitores, excepto nos casos de alumnado afectado por situacións de violencia de xénero ou que a patria potestada esté atribuida a un deles, con carácter exclusivo (neste caso é necesario presentar a resolución xudicial correspondente).

 

 

 

NORMATIVA: Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e admisión nestas ensinanzas.

 

NORMATIVA: Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e admisión nestas ensinanzas.