SORTEO DE MEMBROS DA XUNTA ELECTORAL

 

Tendo en conta o apartado 1 do artigo 5º, da RESOLUCIÓN conxunta do 26 de setembro de 2016, (DOGA 4 de outubro), celebrouse o sorteo dos membros titulares e suplentes para a constitución da xunta electoral (regulada no artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, segundo a nova redacción dada polo Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria, que organizará e supervisará o procedemento de elección dos membros do Consello Escolar e concretará o calendario electoral.

 

No sorteo público celebrado  as 12:10 horas do día 28 de outubro (venres) no Salón de Actos saíron elixidos os seguintes membros:

 

1. Representantes dos profesores:

 

 

   Titular:  Carlos Lorenzo Vidal .

 

Suplente: Rosa Delgado Domínguez .

 

 

2. Representantes dos pais/nais ou titores legais:

 

 

Titular:  Pai/Nai de Domínguez López, Alejandro

 

Suplente: Pai / Nai de Fernández Casabella, Ermias Carlos

 

 

3. Representantes do alumnado:

 

 

Titular:   Vidal Rodríguez, Alba

 

Suplente:  Mahía Rico, Andrea

 

 

4. Representante do persoal de administración e servizos (se é o caso): 

 

Titular: Mª José Rodríguez Torneiro.

Suplente: Esther Lourés Romero

ELECCIÓNS RENOVACIÓN PARCIAL DO CONSELLO ESCOLAR 2016

ELECCIÓNS RENOVACIÓN PARCIAL DO CONSELLO ESCOLAR 2016

 

Por resolución conxunta do 26 se setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa establecese o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares .

 

Data de celebración do sorteo público para a designación dos membros da Xunta Electoral -representantes de familias, de alumnado e do profesorado-.

 

 

Venres 28 de outubro ás 12:10

Lugar : secretaría

 

Reunión coas familias

 

REUNIÓNS COAS FAMILIAS

 

DÍA

HORA

NIVEL

Luns, 3 de outubro

19:00

3º ESO

Luns, 3 de outubro

19:30

4º ESO

Martes, 4 de outubro

18:15

1º ESO

Martes, 4 de outubro

19:00

2º ESO

Martes, 4 de outubro

19:30

1º de Bacharelato

Martes, 4 de outubro

20:00

2º de Bacharelato

 

 

 

 

                 

Últimos Artigos

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer