Biblioteca

Revistas escolares

Pais/Nais

Benvida

Benvidos á nosa web!

 IES Manuel Murguía - Arteixo

Actualidade

 • Convocamos a todos os pais dos alumnos participantes na semana de inmersión lingüística en Edimburgo a unha reunión o xoves 21 de marzo ás 19:30 h. no salón de actos do Centro.
 • O 22 de febreiro Paula Gavilán Suárez, ex-alumna do noso Centro, recolleu o premio extraordinario de Bacharelato no Pazo de Congresos e Exposicións de Santiago, nunha cerimonia onde se repartiron os premios á excelencia no Bacharelato, na FP e nas Escolas de Artes. Na que, entre outras autoridades educativas, se encontraba a Concelleira de Educación, quen salientou o labor do alumnado premiado, o das súas familias e o dos docentes.

 • Mañá, venres 22 de febreiro, entregarase ao alumnado unha carta que contén unha clave (por unidade familiar) coa que se poderá acceder á ligazón https://www.edu.xunta.es/convfamil na que se poderá expresar a opinión sobre a convivencia escolar neste IES. O alumnado terá espazo para expresar as súas propias opinións ao respecto con outra clave, individual, que se lle facilitará próximamente.

 • Diego Íñiguez Lodeiro, integrante do Club patín Axel de Arteixo, logrou o sexto posto no campionato de España, celebrado en Santander.
 • O noso Centro vai continuar desenvolvendo durante o curso académico 2018/19 o Programa de Lingua árabe e cultura marroquí. A participación do alumnado neste plan é voluntaria, pero require a autorización por escrito dos pais, nais ou titores/-as legais. Para recoller a autorización acúdase a secretaría. As clases distribuiranse en dous grupos (de acordo co seu nivel de coñecementos) e terán lugar os luns, neste horario: grupo 1 (16:00-17:30 h.) e grupo 2 (17:30-19:00 h.)
 • O traballo de Paula Gavilán Suárez, veuse recompensado coa obtención do premio extraordinario de Bacharelato (curso 2017-2018) concedido pola Xunta de Galicia. Os nosos parabéns para ela e para os seus familiares !
 • INFORMACIÓN RELACIONADA CO ACCESO Á UNIVERSIDADE.

  TÁBOA DE PONDERACIÓNS ACCESO (pendente de aprobación da oferta de prazas para o curso 2019-20)

  NOTAS DE CORTE E PRAZAS OFERTADAS 2018-19

  CALENDARIO ABAU 2019

  NORMATIVA ABAU 2019

  DOG RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2019, conxunta da Secretaría Xeral de
  Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
  Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro
  do curso 2018/19, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade
  (ABAU) para o curso 2019/20.

  Orden ECD/42/2018, de 25 de enero por la que se determinan las característica, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2017/2018.

  INSTRUCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DA PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE (ABAU) 2018. Aclaracións calculadoras permitidas.

  Máis información en www.ciug.gal

 

 

 

  10 express-A radio do IES Manuel Murguía

      

Presentación do Instituto  para familia