Biblioteca

Revistas escolares

Pais/Nais

Benvida

 

 

Benvidos á nosa web!

 IES Manuel Murguía - Arteixo

Actualidade

 • Diego Íñiguez Lodeiro, integrante do Club patín Axel de Arteixo, logrou o sexto posto no campionato de España, celebrado en Santander.
 • O noso Centro vai continuar desenvolvendo durante o curso académico 2018/19 o Programa de Lingua árabe e cultura marroquí. A participación do alumnado neste plan é voluntaria, pero require a autorización por escrito dos pais, nais ou titores/-as legais. Para recoller a autorización acúdase a secretaría. As clases distribuiranse en dous grupos (de acordo co seu nivel de coñecementos) e terán lugar os luns, neste horario: grupo 1 (16:00-17:30 h.) e grupo 2 (17:30-19:00 h.)
 • O traballo de Paula Gavilán Suárez, veuse recompensado coa obtención do premio extraordinario de Bacharelato (curso 2017-2018) concedido pola Xunta de Galicia. Os nosos parabéns para ela e para os seus familiares !
 • INFORMACIÓN RELACIONADA CO ACCESO Á UNIVERSIDADE.

  PONDERACIÓNS DE ACCESO Á UNIVERSIDADE CURSO 2019-20
  (pendentes de actualización)

  NOTAS DE CORTE 2018-19

  CALENDARIO ABAU 2019

  NORMATIVA ABAU 2019

  DOG Núm. 73, Luns 16 de abril de 2018, RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2018, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2017/18, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2018/19.

  Orden ECD/42/2018, de 25 de enero por la que se determinan las característica, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2017/2018.

  INSTRUCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DA PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE (ABAU) 2018. Aclaracións calculadoras permitidas.

  Máis información en www.ciug.gal

 

 

 

  10 express-A radio do IES Manuel Murguía

      

Presentación do Instituto  para familia