Biblioteca

Revistas escolares

Pais/Nais

Debuxo

INSTRUCIÓNS PARA A RECUPERACIÓN EN SETEMBRO DA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL

- Os alumnos que suspenderon a 3ª avaliación, soamente teñen que entregar os traballos que teñen pendentes, o mesmo día do exame de setembro.

- Os alumnos que ademáis non recuperaron a 1ª ou 2ª avaliación, que foron impartidas pola profesora Amparo Arredondo, deberán presentarse ao exame de recuperación que lles poñerá o profesor que esté a cargo en setembro.

PROGRAMACIÓN CURSO 2019/20

Programación Departamento Debuxo curso 2019/20

Profesorado:

CARNERO BERNAL, ROSANA

Mingote Rodríguez, Fernando (X.D.)

Torrado Bernárdez, Alejandro