Biblioteca

Revistas escolares

Pais/Nais

Debuxo

INSTRUCIÓNS PARA A RECUPERACIÓN EN SETEMBRO DA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL

- Os alumnos que suspenderon a 3ª avaliación, soamente teñen que entregar os traballos que teñen pendentes, o mesmo día do exame de setembro.

- Os alumnos que ademáis non recuperaron a 1ª ou 2ª avaliación, que foron impartidas pola profesora Amparo Arredondo, deberán presentarse ao exame de recuperación que lles poñerá o profesor que esté a cargo en setembro.

PROGRAMACIÓN CURSO 2017/18

Programación Departamento Debuxo curso 2017-18

Profesorado:

Fernando Mingote R.(Xefe de departamento).

Alejandro Torrado Bernárdez.

RODRÍGUEZ NIETO, JOSÉ