Biblioteca

Revistas escolares

Pais/Nais

Xeografía e Historia

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA SETEMBRO

As actividades de recuperación débenas entregar todo o alumnado que teña pendente esta materia para setembro

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE 1ºDE ESO.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE 3ºDE ESO.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE 3ºDE ESO BILINGüE.

 

ECONOMÍA 1º Bachillerato (Septiembre)

PROGRAMACIÓN CURSO 2018/19

No seguinte enlace está a programación didáctica do Departamento de Xeografía e Historia para o curso 2018/19.

 

Profesorado:

 

Collazo García, Silvia
López Sabio, Mª Teresa
Rey Alonso, Juan José
Ríos Camacho, Xosé Carlos (X.D.)
Rodríguez García, Ana
Romero Pernas, Mª Del Pilar