Biblioteca

Revistas escolares

Pais/Nais

Xeografía e Historia

PROGRAMACIÓN CURSO 2019/20

No seguinte enlace está a programación didáctica do Departamento de Xeografía e Historia para o curso 2019/20.

Modificación definitiva da programación didáctica do departamento (24/05/2020)

Profesorado:

Collazo García, Silvia
López Sabio, Mª Teresa
Rey Alonso, Juan José
Ríos Camacho, Xosé Carlos (X.D.)
Rodríguez García, Ana
Romero Pernas, Mª Del Pilar