Skip to Content
Erasmus-Programas EuropeosPROTOCOLO COVID-19 DO IES EUSEBIO DA GUARDA PARA O CURSO 2020-21

 

PROTOCOLO COVID-19 DO IES EUSEBIO DA GUARDA PARA O CURSO 2020-21

 

Protocolo de actuación COVID-19 do IES Eusebio da Guarda (actualización do 28 de setembro).

 

Plan de continxencia

 

 

---------------------------------------------------------------

NOTA: Ante a posibilidade de aparición de casos confirmados de positivo de COVID19, esta Dirección seguirá o protocolo establecido polas autoridades sanitarias, que respecta a Lei de Protección de Datos. Os responsables dos centros educativos o serán tamén de gardar a confidencialidade en caso de que un/unha alumno/a dea positivo en coroavirus polo que  o Centro debe protexer o seu anonimato e evitar estigmatizalo/a. O persoal do centro docente, tal como é preceptivo para os traballadores do sistema sanitario, deberá observar en todo momento o tratamento confidencial da identidade e datos dos casos que sexan sospeitosos ou confirmados.
De forma inmediata, comunicarase a incidencia ás Xefaturas Territoriais de Educación e de Sanidade. Esta última poñerase en contacto coas familias que poderían verse afectadas.
Este curso necesitamos de forma especial o apoio de toda a Comunidade Educativa para superar as complicacións que xurdirán, pero o Eusebio está a poñer e actualizará todas as medidas para minimizar o efecto desta pandemia.

---------------------------------------------------------------

Vídeo de medidas individuais no Instituto:

 Vídeo Medidas de circulación no Instituto:

 

 

 

 

Aviso da AMPA sobre o Banco de libros

AMPA RIAZOR. BANCO DE LIBROS - ÚLTIMA ENTREGA Y LIQUIDACIÓN

Estimadas familias:

Desde el Ampa Riazor os comunicamos que ha habido un excedente de libros a repartir del banco de libros de prėstamo. Por ese motivo, os invitamos a pasaros por el local del AMPA el próximo jueves, día 01/10/2020 (de 16 a 18 h.) por si aún no disponéis de alguno de los libros de texto de este curso.

Es una convocatoria a todo el instituto; aquellos que no sois socios, podréis haceros socios en  ese momento (cuota anual: 10 euros/familia. Pago en efectivo) y poder conseguir alguno en este último reparto.

NOTA: disponemos de bastantes libros de todos los cursos, excepto de 4º de la ESO, que se han agotado.

Os esperamos: Jueves 01/10/2020 (de 16 a 18 h.) En el local del AMPA, por la entrada principal del instituto.

ampariazor@gmail.com

Tel. 667029721

https://www.facebook.com/ampa.riazor

Curso 2020-21: presentación Ciclos Formativos, Bacharelato Adultos e ESA

Curso 2020-21: presentación Ciclos Formativos, Bacharelato Adultos e ESA

PRESENTACIÓN DOS CICLOS FORMATIVOS 

Mércores, 23 setembro.

19:00 1º Axencias de Viaxes e Xestión de Eventos 

19:30 1º Guía, Información e Asistencia Turística 

 

Xoves, 24 setembro:

19:00 2º Axencias de Viaxes e Xestión de Eventos 

19:15 2º Guía, Información e Asistencia Turística 

 

PRESENTACIÓN DE BACHARELATO ADULTOS 

Xoves, 24 setembro: 

17:00 (A)  2º Bacharelato A (A)

17:30 (A)  2º Bacharelato B (A)

17:30 (A)  2º Bacharelato C (A) 

 

18:00 (A) 1º Bacharelato A 

18:00 (A)  1º Bacharelato B 

18:00 (A)  1º Bacharelato C 

 

PRESENTACIÓN DE ESA 

Venres, 25 setembro: 

18:00 1 ESA  Y 3 BESA 

18:30 4 ESA  

 

Curso 2020-21: Presentacións, comezo das clases e horarios en DIÚRNO

PRESENTACIÓNS DO ALUMNADO DE ESO E BACHARELATO DIURNO CURSO 2020/21 

 • A recepción realizarase no vestíbulo do Instituto (porta da Praza de Pontevedra).
 • Unicamente accederá a ese espazo o alumnado citado nas horas indicadas a continuación. Rógase puntualidade.

NOTA: A asignación definitiva do alumnado aos grupos estará dispoñible en Abalar a partir do día 22 ás 9:00 h. (tamén se poderá consultar no centro). 

23 de setembro (mércores)

2º ESO:

10:00  2ºA

10:15  2ºB

10:30  2ºC

10:45  2ºD

11:00  2ºV

Este alumnado comezará as clases ás 08:30 h do 24 de setembro.

 

1º ESO

12:00  1ºA

12:15  1ºB

12:30  1ºC

12:45  1ºD

13:00  1ºE

Este alumnado comezará as clases ás 08:30 h do 24 de setembro.

 

1º BAC

16:45  1ºA

17:00  1ºB

17:15  1ºC

17:30  1ºD

17:45  1ºE

18:00  1ºF

18:15  1ºG

Este alumnado comezará as clases ás 08:30 h do 24 de setembro.

 

24 de setembro (xoves)

2º BAC

09:45  2ºA

10:00  2ºB

10:45  2ºC

11:00  2ºD

11:15  2ºE

11:30  2ºF

Este alumnado comezará as clases ás 08:30 h do 25 de setembro.

 

3º ESO

12:00  3ºA

12:45  3ºB

13:00  3ºC

13:15  3ºD

13:30  3ºV

Este alumnado comezará as clases ás 08:30 h do 25 de setembro.

 

25 de setembro (venres)

4º ESO

09:00  4ºA

09:15  4ºB

09:30  4ºC

09:45  4ºD

10:00  4ºE

Este alumnado, unha vez rematadas as recepcións co titor/a, continuará coas clases ata as 14:10 h.

 

HORARIO DE CLASE EN DIÚRNO:

Mañás: 6 sesións de 08:30 a 14:10 h

Tarde do luns: 2 sesións de 16:30 a 18:00 h

 

Posible escenario de ensinanzas para o curso 2020-21

 

AVISO: Posible escenario de ensinanzas para o curso 2020-21

 

A Consellería de Educación publicou o 22 de xullo as instrucións para organizar o curso académico 2020-21 nas que implementaba un protocolo COVID que esixía unha distancia de 1 m entre o alumnado na aula e creaba un equipo COVID en cada centro escolar.

O Instituto Eusebio da Garda creou dito equipo que traballou dende o primeiro momento para adaptar o centro ás esixencias de dito protocolo. Ademais organizouse o próximo curso escolar tendo en conta as mesmas, organización similar á de cursos anteriores.

O 31 de agosto a Consellería publicou unhas novas instrucións nas que aumentaba a distancia entre o alumnado a 1,5 m. Isto obrigou a que o equipo COVID tivera que comezar case de cero o traballo, e ao equipo docente e directivo do Instituto a traballar en novos e diversos posibles escenarios, como o de pasar cursos á tarde, ensinanza semipresencial...

Todas as propostas conlevaban incremento no número de grupos para respectar as distancias, e loxicamente incremento no profesorado.

Nos días 10 e 11 de setembro a Consellería flexibilizou as esixencias de distancia: 1,5 m en xeral, e 1 m con mampara intermedia á esquerda e dereita de cada alumno. Espérase que as instrucións correspondentes sexan publicadas o 14 de setembro.

Polo tanto estamos a traballar noutro novo posible escenario que mantén a ensinanza presencial no mesmo horario de cursos pasados na ESO e no Bacharelato diúrno (mañás e tarde do luns).

Este posible escenario tamén contempla facer dous turnos distintos para os recreos do alumnado de ESO, coa finalidade de repartir a este alumnado nos espazos abertos de lecer.

Espérase que non haxa cambios respecto aos cursos pasado nas ensinanzas de Ciclos e Adultos.

Todo o anterior supón incremento de profesorado que solicitamos á Consellería. Tan pronto teñamos un escenario confirmado, o que pode tardar uns días, o faremos público nesta web.

A Consellería de Educación acaba de facer público que se atrasa unha semana o comezo do curso.

En canto sexa posible publicarase nesta web as datas e horario de recepción do alumnado.

11 de setembro de 2020 (última modificación as 17:10 h).

FONDO DE LIBROS e MATERIAL ESCOLAR para o curso 2020-21

FONDO DE LIBROS e MATERIAL ESCOLAR para o curso 2020-21

 • As listaxes definitivas de admitidos e excluídos estarán publicadas no taboleiro de anuncios do Instituto a partir do día 14 de setembro.

 • Tamén poden ser consultadas na aplicación fondodelibros por aqueles solicitantes que teñan Chave365 ou certificado dixital da FNMT.

 • A partir do 15 de setembro poden recollerse nas oficinas do Instituto os vales ou cheques do material escolar.

VALIDACIÓNS

 

Recórdase ao alumnado interesado que o prazo para solicitar VALIDACIÓNS para o curso 2020-21 vai do 16 ao 30 de setembro de 2020.

 

Pago do Título de Bacharelato e Matrícula para ABAU setembro 2020

 

IMPRESOS  PARA O PAGO DO TÍTULO

(Imprescindible facer este trámite para presentarse a ABAU)

 • Recoller os impresos do depósito do título en Conserxería o día 3 ou 4 de setembro.
 • Presentalos o día 8 de setembro na Secretaría xunto cos impresos da ABAU.
 • Presentar outra fotocopia do DNI xunto con estes impresos.

 

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA DA ABAU

SETEMBRO 2020

O alumnado que desexe matricularse da ABAU unha vez cuberta a documentación e pagadas as taxas da ABAU e do Título de Bacharelato deberá entregar na secretaría do centro,o 7 de setembro, a documentación que se relaciona a continuación:

 

 • Fotocopia do DNI ou Pasaporte (no caso de estranxeiros). 
 • Impreso de matrícula da ABAU. Terás que cubrilo e imprimir 1 copia desde este enlace:

 

https://ciug.gal/PDF/impreso_matricula_abau_bach.pdf  

 

 • Resgardo acreditativo de ter aboados os prezos públicos de matrícula. Terás que cubrilo e imprimir 3 copias desde este enlace:

 

https://ciug.gal/PDF/impreso_taxas_abau.pdf

  

 • Importe do prezo de matrícula:
  • Ordinaria:  63,67.- Euros
  • Familia numerosa - Categoría xeral: 31,84.- Euros
  • Familia numerosa – Categoría especial: Gratuíta

 

Os alumnos que aleguen ser membros de Familia Numerosa deberán aportar xunto co xustificante bancario, fotocopia compulsada do Título de Familia Numerosa.

 

  • Persoal das Universidades do SUG: Gratuíta.

 

A gratuidade deberán acreditala mediante certificación dos respectivos Servicios de Persoal e, no caso de cónxuxe ou fillos, ademais por medio da fotocopia do libro de familia onde figure o matrimonio e o alumno.

 

  • Persoas con discapacidade (33%), vítimas de terrorismo ou de violencia de xénero: Gratuíta

 

Publicación listaxe matriculados: Deberás vir ao instituto o 8 de xuño a revisar os teus datos podendo interponer reclamación ata as 14:00 horas na secretaría se detectas algún erro.

 

MÁIS INFORMACIÓN:

 CIUG: https://ciug.gal/gal/abau

 Nerta: https://www.edu.xunta.es/nerta/

 

Impresos e Documentación para a Matrícula na ESO e Bacharelato diúrno para o curso 2020-21. Setembro 2020.

Matrícula en ESO e Bacharelato diúrno para o curso 2020-21, nas oficinas do centro: 4 de setembro, de 9:00 a 14:00 h.

Os Impresos e Documentación necesaria, unha vez cubertos e asinados entregaranse en Secretaría do centro no prazo indicado arriba, poden

 • Recollerse na conserxería do centro.
 • Ou ir a Adxuntos e cubrilos no ordenador ou en papel.

Achégase tamén o impreso para INSCRICIÓN DE SOCIOS na AMPA RIAZOR e anotarse no BANCO DE LIBROS.

 

María Haua Belda, alumna de 2º Bac, irá á Olimpiada Nacional de Química

María Haua Belda, alumna de 2º Bac, entre as mellores cualificacións en Química na ABAU pola demarcación da Universidade de A Coruña, foi seleccionada para participar nas probas da Olimpiada Nacional de Química 2020 que se desenvolverá telematicamente o 16 de setembro, e que estará organizada pola Universidade de Valencia. Tamén quedou entre os mellores o alumno Marcial Seoane Casado. NORABOA!

 

La Opinión A Coruña:

 

Marcial Seoane Casado, alumno de 2º de bacharelato, recibido pola Alcaldesa

A alcaldesa, Inés Rey García, recibiu ao alumnado que obtivo os dez mellores resultados da ABAU da cidade, entre eles o noso alumno Marcial Seoane Casado, que obtivo a cualificación máis alta da Coruña. O acto celebrouse o 31 de xullo no Salón de Sesións do Pazo Municipal da Coruña.

II EDICIÓN DOS PREMIOS ISABEL ZENDAL DE PROMOCIÓN DO PENSAMENTO CRÍTICO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA E BACHARELATO

Os tres alumnos e alumnas da Categoría A da II Edición dos Premios Isabel Zendal foron para Lucas Castro Cano, Yolanda Rey Chenlo e Icía Amboage Maneiro, os tres de 1º de ESO do Instituto Eusebio da Guarda, baixo a coordinación da súa profesora Noemí Díaz Vázquez. Noraboa!

Resultados da ABAU (Selectividade) na convocatoria ordinaria 2020

 ABAU, Selectividade

 Nun ano excepcional (a causa da COVID-19) mantéñense os bos resultados nas probas de acceso á universidade na convocatoria ordinaria (xullo) de 2020 para o noso alumnado do

 IES P. Eusebio da Guarda:

 

90 % de APROBADOS (de 116 presentados) en diúrno (onde se titulou o 98 % do alumnado).

 

Nunha análise inicial, e estando pendentes da reclamacións pertinentes, podemos concluír o seguinte sobre as cualificacións da proba de acceso á Universidade:

 

 • Case o 11 % acadou unha media igual ou superior a 9.
 • O 26 % acadou unha media igual ou superior a 8.
 • So o 10 % acadou unha media inferior a 6.

 

PARABÉNS ao alumnado e as súas familias así como ao seu profesorado.

FONDO DE LIBROS e MATERIAL ESCOLAR

FONDO DE LIBROS e MATERIAL ESCOLAR

 • As listaxes provisionais están publicadas no taboleiro de anuncios do Instituto (consultas de 9:30 a 13:30 en xullo, de 10:00 a 13:00 en agosto).

 • Tamén poden ser consultardas na aplicación fondodelibros por aqueles solicitantes que teñan Chave365 ou certificado dixital da FNMT.

 • A partir do 3 de agosto, de 10:00 a 13:00 h, poden recollerse nas oficinas do Instituto os vales ou cheques do material escolar.

Graduación da promoción 2º Bacharelato 2020

O 30 de xuño celebramos a festa de graduación do alumnado de 2º de bacharelato. Unha celebración adaptada á COVID-19. Fixemos fotos de grupos nas escaleiras ás seis en punto e despois continuamos no patio do Instituto. Alí dirixiuse aos presentes en nome do claustro a profesora de Lingua Galega e Literatura Dna. Benigna Vidal Tomé, e respondéronlle, en nome do alumnado, Lucía González Antón e Iago Jopia Astray. A presentación do acto estivo a cargo de Eva González Fernández e Álvaro Dolz del Castellar Castiñeira. Actuaron as alumnas Elena Lado Filgueiras e Ángela Martínez LoureiroEsta promoción foi particularmente boa: 10 alumnos e alumnas levaron matrícula de honra. Parabéns á promoción do 2019-20, ás súas familias, e ao seu profesorado!

Actualizadas as fotos (a maioría delas de José Carlos Rivas Bértolo)

 

Lección de Clausura do curso 2019-20 a cargo da profesora Dna. Benigna Vidal Tomé:

 

Vídeo 2 (polo profesor D. Manuel Varela Domínguez):

 

Vídeo 1 (pola profesora Dna. Dolores Martín Trillo):

 

La Voz de Galicia:

Distribuir contido


by Dr. Radut