Skip to Content
Erasmus-Programas EuropeosFondo solidario de libros de texto e axudas para material escolar. Alumnado ESO, curso 2022-23

Fondo solidario de libros de texto e axudas para material escolar. Alumnado ESO, curso 2022-23

Graduación da promoción 2º Bacharelato 2022

13 de maio de 2022

 

Graduación da promoción 2º Bacharelato 2021

 

 

 

 

ADMISIÓN E MATRÍCULA DE ALUMNADO PARA O CURSO 2022-23

MATRÍCULA EN DIÚRNO
 
Sen prexuízo do establecido na Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 15/03/2013)
 
Alumnado do centro: (de 9:30 a 13:30 h)
 • Alumnado de ESO: para cursar ESO e 1º BAC: do 28 de xuño ao 1 de xullo.
 • Alumnado de 1º BAC que aprobou todo na convocatoria ordinaria, para cursar 2º BAC: do 8 ao 10 de xuño.
 • Alumnado de 1º BAC e 2º BAC que foi á convocatoria extraordinaria, para matricularse en 1º ou 2º: do 28 de xuño ao 1 de xullo.
Alumnado novo: do 4 ao 8 de xullo, de 9:30 a 13:30 h.
 
Os Impresos e Documentación necesaria, unha vez cubertos e asinados entregaranse en Secretaría do centro no prazo indicado arriba. Poden:
 • Recollerase na conserxería do centro.
 • Ou na web deste centro (poñeranse máis adiante) e cubrilos no ordenador ou en papel.
 
ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2022-23
 
12 de maio: publicación das listaxes definitivas de admisión de alumnado admitido e non admitido neste Instituto para o curso 2022-2023.
 
As listaxes poderán consultarse:
 • Presencialmente: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios.
 • Telemáticamente: Única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital.
Segundo o artigo 32 da Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 15 de marzo de 2013) contra a relación definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.
 
Listaxes provisionais
22 de abril: publicáronse as listaxes provisionais de alumnado admitido e non admitido neste Instituto para o curso 2022-2023.
 
As listaxes poderán consultarse:
 • Presencialmente: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios.
 • Telemáticamente: Única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital.
As persoas interesadas no procedemento de admisión poderán formular reclamacións no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.
 
A estimación ou desestimación das reclamacións formuladas fronte as listaxes provisionais, entenderase realizada a través das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas, que serán publicadas antes do 15 de maio de 2021.
----------------------------------------------------------------
 
23 de marzo de 2022:
Por haber máis solicitudes que prazas convocadas, os aspirantes de  1º, 2º, 3º, 4º de ESO e 1º de Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía, deberán presentar toda a documentación ata o 6 de abril para ser baremadas.
 
 
----------------------------------------------------------------
 
SOLICITUDES DE ADMISIÓN (para alumnado de fora do centro. O alumnado deste centro ten garantida praza para o próximo curso):
Presentar as solicitudes de admisión entre o 1 e 21 de marzo de 2022.
 • Na Sede electrónica da Xunta.

 • Na aplicación Admisión de alumnado da Consellería de Educación seguindo o método 1 da aplicación (Neste caso hai que presentar tamén a solicitude e a documentación na secretaría do centro que se solicita en primeiro lugar).

 • Na Secretaría do Centro que solicita en primeiro lugar ou en calquera dos Rexistros que establece a Lei de Procedemento Administrativo Común. Hai impresos dispoñibles na Conserxería do Instituto e tamén máis abaixo (en documentos adxuntos: “Solicitude admisión...”.

NOTA INFORMATIVA:
 • Que, cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite en primeiro lugar, na que se poderá facer constar unha relación de ata 5 centros mais por orde de preferencia, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

 • Que o alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

 • Que o alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión. 

DOCUMENTACIÓN e MÁIS INFORMACIÓN: ver máis abaixo en Adxuntos.
 
Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremos: do 24 de marzo ata o 6 de abril.
 
Listados:
 • Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 25 de abril.

 • Reclamacións contra as listaxes provisionais: no prazo de 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

 • Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: antes do 15 de maio.

 
FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA NA ESO E BACH (para o alumnado do centro e para o alumnado novo que foi admitido no proceso de Admisión descrito previamente):
 • Prazo para a matrícula ordinaria: indicarase oportunamente.
 • Prazo para a matrícula extraordinaria: indicarase oportunamente.

ABAU 2022

ABAU 2022

SOLICITAR O TÍTULO DE BACHARELATO

(Trámite imprescindible para presentarse a ABAU).

 • Impreso cuberto cos datos do alumno-a, terás que cubrilo e imprimir 1 copia.
 • Seguir as instrucións para pagar as tasas.

Presentar os dous impresos entre os días 23 ou o 24 de maio na Secretaría xunto cos impresos da ABAU.

MATRÍCULA ORDINARIA ABAU (Selectividade)

O alumnado que desexe matricularse da ABAU, unha vez cuberta a documentación e pagadas as taxas da ABAU e do Título de Bacharelato, deberá entregar na secretaría do centro, o 23 ou o 24 de maio, a documentación que se relaciona a continuación:

 • Fotocopia do DNI ou Pasaporte (no caso de estranxeiros).
 • Impreso de matrícula da ABAU. Cubrilo e imprimir 1 copia desde ese enlace.
 • Resgardo acreditativo de ter aboados os prezos públicos de matrícula: cubrir este impreso e imprimir 3 copias.

Unha vez feita a matrícula, os alumnado poderá acceder á aplicación Nerta cunha  conta de usuario que lle chegará polo seu correo electrónico. Premer para ver as instrucións correspondentes.

Importe do prezo de matrícula ABAU:

 • Ordinaria:  63,67 Euros
 • Familia numerosa - Categoría xeral: 31,84 Euros
 • Familia numerosa – Categoría especial: Gratuíta

O alumnado que alegue ser membro de Familia Numerosa, deberá aportar fotocopia compulsada do Título de Familia Numerosa.

 • Persoal das Universidades do SUG: Gratuíta. A gratuidade deberán acreditala mediante certificación dos respectivos Servicios de Persoal e, no caso de cónxuxe ou fillos, ademais por medio da fotocopia do libro de familia onde figure o matrimonio e o alumno/a.
 • Persoas con discapacidade (33%), vítimas de terrorismo ou de violencia de xénero: Gratuíta.

Publicación listaxe matriculados

O 25 de maio no Instituto pódense revisar os datos e pódese interpor reclamación desde as 9:30 ata as 13:30 horas na secretaría se hai algún erro.

EXAMES ABAU

Lugar, para o alumnado do IES Eusebio da Guarda: Facultade de Camiños, Canais e Portos. Campus de Elviña. A  Coruña.

Datas convocatoria ordinaria: 7,8 e 9 de xuño

Horario das probas

Protocolo ABAU

Aplicación Nerta: https://www.edu.xunta.es/nerta/ 

Máis información: CiUG 

O Rei Felipe VI concede a Placa de Honor de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio ao Instituto Eusebio

6 de febreiro de 2022

Placa de Honor de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio

A Ministra de Educación, Pilar Alegría, en nome do Rei Felipe VI, concede a Placa de Honor de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio ao Instituto Eusebio.

 

Felicitación do Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade:

Felicitación do Concelleiro de Educación:

 

 

8 de marzo de 2022:

O Delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, felicita aos catro Institutos históricos que ingresaron na Orden de Alfonso X El Sabio.

 

Excursión de fin de curso do profesorado do Eusebio: Terras do Xallas, cursos medio-baixo. 28 de maio de 2022

28 de maio de 2022

Excursión de fin de curso do profesorado do Eusebio: Terras do Xallas, cursos medio-baixo. 28 de maio de 2022

Organizador: Antonio Fondo

XX Olimpíada Matemática 2º de ESO 2022

27 de maio de 2022

Xosé González Prego pasa á fase nacional. PARABENS!

 

2 de maio de 2022

Pilar Alonso-Jaúdenes Paz Xosé González Prego: pasaron a Fase Local. PARABENS!! A próxima proba será o 26 de Maio en Lugo.

21 abril 2022

XX OLIMPÍADA MATEMÁTICA GALEGA PARA 2º DE ESO

O Instituto Eusebio da Guarda tomou parte na Olimpíada Matemática que se celebrou na Facultade de Ciencias da Educación da UDC o 21 de abril de 2022. Participaron as seguintes alumnas e alumnos de 2º de ESO: Pilar Alonso-Jaúdenes Paz, Carmen Campos González, Anxo Fraga Vilariño, Xosé González Prego, Icía González Vizcaíno, Héctor Lorenzana Cruz. Foron acompañados polas profesoras de Matemáticas Aurora Labora Castro e Beatriz Sixto Rodríguez.

Noelia Ares, Alicia Botana e Inés Valerio participaron na Olimpiada de Tradución de Latín

27 de maio de 2022

Noelia Ares, Alicia Botana e Inés Valerio participaron na Olimpiada de Tradución de Latín

As alumnas de 2º Bac F de Humanidades Noelia Ares, Alicia Botana e Inés Valerio participaron na Olimpiada de Tradución de Latín na Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela o día 25 de maio onde demostraron as súas habilidades na tradución de textos clásicos . Desexámoslles moita sorte !!!
Belén González - Departamento de Latín

Entrevista en Radio Coruña Cadena SER como “Escuela Mentora del Parlamento Europeo” y “Proyecto TAEUS”

25 de maio de 2022

Entrevista en Radio Coruña Cadena SER como “Escuela Mentora del Parlamento Europeo” y “Proyecto TAEUS”

Os alumnos Santiago Vilas e Adriana Rey, en representación dos 18 Embaixadores Junior de 4º ESO, acompañados pola profesora Mª José Rivas e por unha representante de Ingalicia, explicaron no programa de Hoy por Hoy na Cadena SER Coruña o que significa ser “Escuela Mentora” (MEPA) e o Proxecto europeo no que están traballando. 

Semana das Letras Galegas: exposición dedicada a Florencio Delgado Gurriarán

20 de maio de 2022

Semana das Letras Galegas: exposición dedicada a Florencio Delgado Gurriarán

Hoxe inauguramos a Exposición dedicada a Florencio Delgado Gurriarán. Convidamos a toda a Comunidade educativa do Eusebio da Guarda a visitala e renderlle homenaxe ao escritor, exemplo de compromiso con Galicia.

Departamento de Lungua Galega e Literatura

A pervivencia do Latín

9 de maio de 2022

A pervivencia do Latín

Os alumnos de Latín de 4º ESO E expoñen o seu traballo sobre a perviviencia do Latín dentro do ámbito universitario como lingua de prestixio aínda nos nosos días . O traballo contén unha pequena mostra de escudos e lemas universitarios en lingua latina das universidades máis prestixiosas de Europa e América.

Concurso de Periodismo en La Escuela de La Voz de Galicia: problemas da pandemia

18 de maio de 2022

Concurso de Periodismo en La Escuela de La Voz de Galicia: problemas da pandemia

 

Día das Letras Galegas 2022

13 de maio de 2022

Día das Letras Galegas 2022

SAÍDA DO ALUMNADO DE 4º ESO: ROTEIRO POLA CORUÑA GALEGUISTA

13 de maio de 2022

SAÍDA DO ALUMNADO DE 4º ESO: ROTEIRO POLA CORUÑA GALEGUISTA

O alumnado de 4º ESO realizou unha saída didáctica para coñecer os lugares emblemáticos da Coruña que tiveron importancia na historia do galeguismo. Repartidos en dous grupos, realizamos a visita os días 6 de abril e 11 de maio. Acompañados por profesorado dos departamentos de Lingua e Literatura Galegas (Benigna Vidal Tomé, Estefanía González e Dulce Fernández Graña) e de Lingua Castelá e Literatura (José Luis Gundín, Mª Luisa Prado e Jessica Regueiro), realizamos o percorrido a pé entre o instituto e a Cidade Vella, deténdonos nos lugares sinalados pola historia do galeguismo na cidade, nomeadamente o lugar de fundación da Editorial Nós na rúa Real, no local onde se fundou a primeira Irmandade da Fala en 1916, na rúa da Franxa, na Praza do Humor, onde se rende homenaxe aos nosos autores máis retranqueiros, e como non! Con Cunqueiro e o seu Gatipedro á cabeza. En cada parada o alumnado rendeu homenaxe á memoria dos escritores e escritoras homenaxeados/as lendo textos e recitando poemas, mentres os/as asistentes inmortalizabamos cada momento. A casa onde viviron Rosalía de Castro e Manuel Murguía e familia, a de Francisca Herrera Garrido, e o Xardín de San Carlos onde está soterrado Sir John Moore, foron outros lugares onde rendemos homenaxe aos nosos persoeiros. 

Así fomos chegando á RAG e Casa-Museo Emilia Pardo Bazán, na rúa Tabernas, onde puidemos percorrer o interior do edificio e coñecer a súa historia grazas ás explicacións de Julia Santiso. Xa no camiño de volta, recitamos os últimos poemas ao pé da lanza defensora da estatua de María Pita, e chegamos ao instituto cos pés cansos mais o espírito enriquecido por unha nova percepción da nosa cidade.

Departamento de Lingua e Literatura Galegas

 

Visita de 4º de ESO e 3º PMAR á Real Academia Galega e á Casa Museo Emilia Pardo Bazán

11 de maio de 2022

Visita de 4º de ESO e 3º PMAR á Real Academia Galega e á Casa Museo Emilia Pardo Bazán

O catedrático de Biotecnoloxía e exalumno do Eusebio, César de la Fuente, impartiu unha conferencia maxistral en Afundación

9 de maio de 2022

O catedrático de Biotecnoloxía e exalumno do Eusebio, César de la Fuente, impartiu unha conferencia maxistral en Afundación

O título foi "A revolución das máquinas: desenvolvemento de novos antibióticos e tests de diagnóstico". Asistiron alumnos e profesores do Instituto.

César de la Fuente é ademáis profesor e director de investigación na Universidade de Pensilvania.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut