Skip to Content

    erasmus  stembach

av  plan d

proxectos

anpa1

Información importante

 • ABAU 2023 - CONVOCATORIA ORDINARIA. Información para a matrícula de ABAU convocatoria ordinaria. Enlace

 

 • DEVOLUCIÓN LIBROS OBTIDOS POLO FONDO SOLIDARIO

O prazo para devolver os libros será 19, 20 e 21 de xuño na secretaría de 9:00 a 13:00h (só se recollerán libros neses días e nese horario).

A falta de devolución dos libros é causa de exclusión do fondo solidario de libros de texto e das convocatorias de axudas. Igualmente no caso de que o estado no que son devoltos non permita a súa reutilización.

 • SOLICITUDE FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA A ADQUISIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2023/24 - 1º, 2º, 3º e 4º ESO.  Información para a solicitude no seguinte ENLACE.

 

 • INFORMACIÓN PARA A MATRÍCULA EN DIÚRNO

 Realizarase na Secretaría do centro en horario de 9:30 a 13:30 h. 

Alumnado de ESO:                               

 • 1º ESO : 3, 4 e 5 de xullo.
 • 2º ESO:  29 e 30 de xuño
 • 3º ESO: 29 e 30 de xuño
 • 4º ESO: 26, 27 e 28 de xuño

Alumnado de BACHARELATO:

 • 1º BACH: 26, 27 e 28 de xuño
 • 2º BACH:
  • Alumnado de 1º BACH que aprobou todo ou con unha ou dúas materias suspensas na convocatoria ordinaria, para cursar 2º BACH: 6, 7 e 8 de xuño.
  • Alumnado pendente de matricular de 2º BACH: 6 e 7 de xullo 

IMPRESOS DE MATRÍCULA: Poden recollerse en Conserxería ou nos seguintes enlaces:

Neste enlace está información sobre as novas materias LOMLOE.

 

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2023-24

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2023-24
 
15 de maio: publicación das listaxes definitivas de admisión de alumnado admitido e non admitido neste Instituto para o curso 2023-2024.
 
As listaxes poderán consultarse:
 • Presencialmente: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios.
 • Telemáticamente: Única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital.
Contra a relación definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.
 
 
Listaxes provisionais
25 de abril: publicáronse as listaxes provisionais de alumnado admitido e non admitido neste Instituto para o curso 2023-2024.
 
As listaxes poderán consultarse:
 • Presencialmente: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios.
 • Telemáticamente: Única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital.
As persoas interesadas no procedemento de admisión poderán formular reclamacións no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.
 
A estimación ou desestimación das reclamacións formuladas fronte as listaxes provisionais, entenderase realizada a través das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas, que serán publicadas o 15 de maio de 2023.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 de marzo de 2023:  Por haber máis solicitudes que prazas convocadas, os aspirantes de 2º, 3º, 4º de ESO, 1º de Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía e 2º de Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais, teñen dez hábiles contados a partir do día seguinte ao remate do prazo de presentación das solicitudes de admisión para presentar toda a documentación para ser baremadas.

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SOLICITUDES DE ADMISIÓN (para alumnado de fora do centro. O alumnado deste centro ten garantida praza para o próximo curso):
Presentar as solicitudes de admisión entre o 1 e 20 de marzo de 2023.
 • Na Sede electrónica da Xunta.

 • Na aplicación Admisión de alumnado da Consellería de Educación seguindo o método 1 da aplicación (Neste caso hai que presentar tamén a solicitude e a documentación na secretaría do centro que se solicita en primeiro lugar).

 • Na Secretaría do Centro que solicita en primeiro lugar ou en calquera dos Rexistros que establece a Lei de Procedemento Administrativo Común. Hai impresos dispoñibles na Conserxería do Instituto e tamén máis abaixo (en documentos adxuntos: “Solicitude admisión...”.

NOTA INFORMATIVA:
 
1º. Todo o alumnado incluído no ámbito desta orde poderá presentar solicitude de admisión, pedindo ata seis (6) centros por orde de preferencia, e alegar os criterios de admisión que pretenda que se lle valoren. Esta solicitude de admisión dirixirase ao centro solicitado en primeiro lugar.
Despois de presentar unha solicitude de admisión, para renunciar a ela deberá facerse expresamente, indicándoo no recadro correspondente da nova solicitude que deberá presentarse.
 
2º. O alumnado que teña prioridade para continuar estudos nun centro de adscrición pode exercer o seu dereito á reserva de praza presentando solicitude de reserva no centro adscrito, isto é, no que está matriculado nese momento, e identificará o centro de adscrición que solicita.
 
3º. En todo caso, a solicitude de reserva ou de admisión é única para cada alumno/a e ten carácter vinculante. A súa presentación implica que son certos os datos indicados nela.
 
A existencia dunha solicitude de admisión presentada en prazo sen renunciar expresamente á anterior e, así mesmo, a existencia dunha solicitude de admisión sen ter renunciado á praza reservada a 28 de febreiro (este incluído) poderán ser causa de perda do dereito a participar no procedemento nos termos previstos no artigo 8.
 
DOCUMENTACIÓN e MÁIS INFORMACIÓN: ver máis abaixo en Adxuntos.
Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremos: 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión.
 
 
Listados:
 • Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: 25 de abril.

 • Reclamacións contra as listaxes provisionais: no prazo de 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

 • Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: 15 de maio.

 
FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA NA ESO E BACH (para o alumnado do centro e para o alumnado novo que foi admitido no proceso de Admisión descrito previamente):
O prazo de matrícula será indicado oportunamente.

Carla Dopazo, alumna do centro, 2º premio Isabel Zendal

A alumna recibe o premio da V Edición dos premios Isabel Zendal de promoción do pensamento crítico de Educación Secundaria e Bacharelato

INFORMACIÓN SOBRE AS NOVAS MATERIAS LOMLOE

TALENTO CINEMATOGRÁFICO NO IES P. EUSEBIO DA GUARDA

O pasado mércores 24 de maio celebrouse no centro cultural Ágora a II Edición da Gala de entrega de premios de CINEMA NA ESCOLA. O alumnado de Valores Éticos de 3º ESO C e 4º ESO B competiron con outros centros da Coruña coa súa curtametraxe Debuxa, que resultou galardoada con cinco premios: Premio á mellor curta, 1º premio na categoría de Imaxe, 1º premio na categoría de Edición, 2º premio na categoría de mellor actuación, e un premio especial de mención ao Esforzo. Aproveitando a celebración do Ano Picasso e o 160º aniversario do Instituto Eusebio da Guarda, o alumnado quixo centrar o guión da súa curta nunha historia ficticia baseada no paso de Pablo Picasso polo IES Eusebio da Guarda, co obxecto de salientar a importancia dos valores éticos na sociedade, a figura de Pablo Picasso e a relevancia e beleza que ten o noso centro educativo. Este proxecto contou coa participación tanto do alumnado e profesorado, como das familias, quen achegaron o seu valioso gran de area. Sen ningunha dúbida, os premios foron un merecido recoñecemento ao traballo e talento do alumnado do noso centro.

Parabéns a todos!!! 

Rosa Ma Rodríguez Rivas (Profesora de Música e Valores Éticos

CANTARES DE CEGO: OS CRONISTAS DOS SUCESOS

O alumnado de 1º BACH A e E, coordinados pola súa profesora de Lingua Galega e Literatura, Teresa Pastor Novo, elaborou un traballo práctico sobre a literatura galega de tradición oral, concretamente sobre os cantares de cego, historias rimadas, máis ou menos longas, en forma de romance. Noutrora, as persoas invidentes actuaban coma unha sorte de cronistas que levaban novas ás aldeas e poboacións, cuxas temáticas de preferencia eran asuntos do máis escabroso, moi do gusto do pobo: crimes de paixóns, agresións, raptos, desgrazas colectivas, …. Deste modo, a canción entendida como unha composición en verso destinada para ser cantada, foi obxecto de estudo na 3ª avaliación, e máis concretamente, a canción tradicional. Así, os alumnos e alumnas traballaron distintos romances de cego da nosa literatura popular e, logo de teren a técnica aprendida, compuxeron eles mesmos a copla, cunha rima doada e adaptándose os versos ás frases musicais. Á parte disto, e para pór en práctica os seus coñecementos teóricos sobre as desviacións da norma, inseriron á mantenta vulgarismos, hipergaleguismos, castelanismos lusismos, arcaísmos e dialectalismos, cunha linguaxe popular, procurando os gustos do auditorio. Como seguinte paso, realizaron os debuxos do cartelón ou maltraña, que acompañaba a posta en escena do cego.

Así, títulos tan sensacionalistas como: “Soldado nunha guerra”, “A vinganza dun pai asasino”, “Mariñeiro sen compás”, “O asasinato de Gabriel”, “O desastre do Prestige”, “O desenlace do pranto da Frouxeira”, “O último alento dunha nai”, “Violada e queimada”, “A condesa sangrienta”, “O asasinato de Mondariz”, “O caso Madeleine”, “Cantar da katana”, “O Villa de Pitanxo” e “Accidente en Carral” compoñen os argumentos destas coplas, con case rango de crónicas de sucesos, que elaborou o alumnado destes cursos, baseándose, por desgraza, en feitos reais.

Do seus traballos instalouse unha exposición nun dos corredores do edificio histórico onde, á maneira máis tradicional, penduraron as súas maltrañas ou cartelóns, acompañados de cadanseus romances. Na dita exposición tamén se puideron ver uns cantares transcritos a Braille, por xentileza da ONCE, con quen vén colaborando esta profesora nesta actividade dende hai máis de dúas décadas. Como broche de ouro, algúns alumnos e alumnas atrevéronse a interpretar os seus romances, de xeito brillante.

Enlaces aos vídeos do alumnado en Youtube: Vídeo 1, Vídeo 2, Vídeo 3, Vídeo 4

Acceso ás fotos. Pinchar no enlace

Moitos parabéns, benqueridos cantores e cantoras!

Teresa Pastor Novo

(Profesora de Lingua Galega e Literatura e coordinadora do EDLG)

Seleccionados dous traballos do IESP Eusebio da Guarda para o 34 Congreso de Mozos Investigadores.

Por segundo ano consecutivo os nosos estudantes foron capaces de chegar ao máximo recoñecemento nacional de mozos investigadores, o Congreso de Mozos Investigadores que organiza o INJUVE xunto co Ministerio de Educación para estudantes preuniversitarios. Na súa 34 edición participarán os estudantes que presentan os 40 traballos seleccionados os días 28,29 e 30 do mes de xuño en Mollina, Málaga. Os nosos estudantes seleccionados foron nesta ocasión:

Bruno Bolaño Molezún, alumno de STEMbach, co seu traballo Efecto da ansiedade sobre as vías moduladoras da dor, titorizado por Mª Jesús Mourazos e cotutorizado por Mª Teresa Carrillo da Pena, profesora da USC, que xa recibiu un segundo posto nos premios Stephen Hawking organizados polo IESP Rosalía de Castro de Santiago de Compostela. Enlace ao póster do traballo

Mencía Cardesín e Aarón Deus, polo seu traballo Reaparecen as londras nas costas da Coruña e Sada, realizado dentro da materia de Bioloxía e Xeoloxía de cuarto de ESO, titorizado pola profesora Mª Jesús Mourazos. Enlace ao póster do traballo

Achégase as fotos dos alumnos

Regueifa das Letras Galegas e interpretación do Himno coa letra restaurada polo alumando de 1º bach A, B, F e 4º ESO e xunto co profesorado

Con motivo da celebración das Letras Galegas 2023 o Departamento de Lingua e Literatura Galegas promoveu, entre outras actividades, un traballo ecdótico e coral sobre a composición de Eduardo Pondal e Pascual Veiga que hoxe coñecemos como o himno galego.

Xunguímonos así á iniciativa para restaurar a letra do poema “Os pinos” tal e como o seu autor desexaba que se cantase, contribuíndo desta maneira a difundir a proposta textual do profesor Manuel Ferreiro Fernández, catedrático da UDC e máximo especialista na obra de Eduardo Pondal.

Deste xeito, coñecimos máis profundamente os problemas suscitados pola edición textual dos nosos clásicos, á vez que colaboramos nunha actividade de interpretación coral exercitando a comprensión lectora, a memoria e a expresión oral en forma de canto colectivo. Como un coro profesional!

Ademais agradecemos a inestimable colaboración da regreifeira e profesora Alba María, quen improvisou unha regueifa sobre a figura homenaxeada este ano, Francisco Fernández del Riego, para que puidésemos coñecer algo máis sobre as súas actividades a prol da lingua e literatura galegas dun xeito lúdico, animado e divertido.

Departamento de Lingua e Literatura Galegas

Vídeo sobre Picasso

Picasso no Eusebio da Guarda. Infancia dun artista. Visita filmada realizada polo alumnado de francés de 2º Ciclo superior de Guías, asistencia e información turística.


Inés Vázquez Rey, alumna do centro, recibe MENCIÓN no XIII concurso Incubadora de Sondaxes

Inés Vazquez Rey recibe MENCIÓN na categoría de Bacharelato e Ciclos Formativos no XIII concurso de Incubadora de Sondaxes organizado por SGAPEIO. O seu traballo, "Competente, Atractiva y mujer: la combinación imposible" foi titorizado pola profesora Chus Mourazos no curso 2021-2022 na materia Cultura Científica de 1º de bacharelato. 

A organización agradece ao centro a súa participación cos traballos presentados. 

A fase final para seleccionar o traballo gañador e recollida de premios e mencións será o venres 9 de xuño na aula Magna da Facultade de  Matemáticas da Universidade de Santiago de Compostela.

Na imaxe aparece o póster do traballo de Inés

OBRA DE TEATRO "AI, MEU AMIGO!" Por 1º bach F

No mes de decembro o alumnado de 1º bach F escenificou unha peza teatral da súa autoría a partir das cantigas medievais de Martín de Padrozelos. Facíase nela unha comparación entre as situacións provocadas polos avatares dunha relación amorosa nos tempos antigos e nos modernos, comprobando que se ben os tempos mudaron, os problemas seguen sendo os mesmos. Agora ofrecemos a peza en vídeo, para que o poidades comprobar vós tamén. 

Damos os parabéns ao alumnado de 1bach F que co seu entusiasmo e entrega foi quen de materializar, con ben poucos ensaios, unha reflexión literaria crítica e madura que trascende os obxectivos do currículo de 1ºbach. 

Que suba o pano!

Departamento de Lingua e Literatura Galegas

VIAXE A XENEBRA. MAIO 23

VIAXE A XENEBRA. MAIO 2023

Un ano máis o departamento de Física e Química acompañou a 24 estudantes de Física a visitar ao CERN. Este alumnado tamén visitou o Museo da Cruz Vermella, o Museo Ariana, a ONU, as fábricas de chocolate Cailler en Broc e de queixo en Gruyères, así como a cidade de Xenebra e o pobo de Gruyéres.

Foron acompañados polos profesores Loli Blanco Vieites e Jesús Serna Arnaiz.

Podedes ver toda a galería de imaxes no seguinte enlace.

 

Fondo solidario de libros de texto e axudas para material escolar. Alumnado ESO, curso 2023-24

FONDO SOLIDARIO de LIBROS de TEXTO e AXUDAS para a ADQUISICIÓN de LIBROS de TEXTO e MATERIAL ESCOLAR para o curso 2023/24 - 1º, 2º, 3º e 4º ESO
  AXUDAS MATERIAL FONDO SOLIDARIO

Normativa e instancia: http://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros

(Orde do 10 de maio de 2023. DOG Nº 94 do 19 de maio)

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 

Do 20 de maio ao 21 de xuño de 2023

(1)

 Entrega dos vales   Do 16 de agosto ao 30 de outrubro de 2023  
 Emenda dos vales   10 días desde que recibe o vale  
 Uso dos vales nas librarías  Ata o 10 de abril de 2024  
 Publicación listas provisionais    12 de xullo de 2023
 Reclamacións ás listas provisionais    2 días hábiles á publicación das listaxes provisionais
Publicación listas definitivas    21 de xullo de 2023 
Entrega dos libros ao alumnado     Entre o 12 e o 18 de setembro de 2023

(1) Os repetidores de 4ª de ESO, alunos que non obteñan praza en formación profesional básica no curso 2023/24 e formalicen a matrícula no curso de ESO que lles corresponda, os que pasen a estar en situación en tutela ou garda da Xunta de Galicia e os que se incorporen a un centro docente sostido con fondos públicos procedente de fóra de Galicia ou dun centro situado en Galicia pero non sostido con fondos públicos. O prazo será 1 mes desde a formalización da matrícula. Non se poderán presentar solicitudes despois do 2 de abril de 2024.

 

Para recoller o vale o solicitante deberá vir provisto do seu DNI. Se o solicitante non o pode recoller persoalmente poderá autorizar a outra persoa, a través dun escrito asinado por vostede. A dito escrito acompañarase unha fotocopia do DNI do solicitante.

 

CELEBRAMOS O DÍA DE EUROPA

Vídeo do Manifesto "A Europa que queremos"

Para acceder a todas as fotos pinchar no enlace

No Día de Europa, cada 9 de maio, celebramos a paz e a unidade de Europa. Esta data conmemora o aniversario da histórica “Declaración Schuman”, na que expuxo a súa idea dunha nova forma de cooperación política en Europa, que faría inconcebible a guerra entre as nacións europeas. A proposta de Schuman considérase o inicio do que hoxe é a Unión Europea. 

Hoxe, máis que nunca, o 9 de maio eríxese como bandeira dos valores europeos. A conmemoración do 9 de maio, Día de Europa, reforza o lema da Unión Europea “Unida na Diversidade”, unha Europa unida en valores comúns e traballando xuntos pola paz e a prosperidade, que se beneficia da gran diversidade de culturas, tradicións e linguas do continente. 

Por todo esto o noso centro, como Escola Mentora do Parlamento Europeo (MEPA) celebrou o Día de Europa con distintos actos durante toda a semana. 

Visitamos o ÍES Monte Castelo de Burela (Lugo) que xunto con outros dous centros de Tarragona mentorizamos este curso; en Burela celebramos cos seus alumnos, profesores e distintas autoridades o Día de Europa e intercambiamos agasallos, e esta semana recibimos a visita dunha representante do ÍES Monte Castelo.

O día 9 asistimos ao acto “A MAXIA DE EUROPA” invitados pola Deputación da Coruña e Europe Direct.

Os nosos Embaixadores Junior grabaron un Vídeo-Manifiesto da Europa que queren, elaborado por eles mesmos, que reflicte a voz dos xovenes na súa visión da Unión Europea presente e futura na que desexan vivir.

Feliz día de Europa!!!

O Eusebio explora o seu pasado picassiano

Para acceder ao artigo publicado en prensa pinchar no enlace

SEMANA DAS LETRAS GALEGAS

Para acceder a todas as fotos do acto pinchar no enlace

OBRADOIROS coa regueifeira ALBA MARÍA

Co gallo do DIa das Letras Galegas dedicado a Francisco Fernández del Riego o Departamento de Lingua Galega organizou diversos obradoiros coa regueifeira e profesora Alba María no salón do actos do instituto. O alumnado participou nos obradoiros aprendendo e poñendo en práctica a técnica da regueifa. 

O Eusebio da Guarda agradece a Alba a súa disposición para levar a cabo esta actividade.

Departamento de Lingua Galega e Literatura.

Charla Obradoiro de Banda Deseñada de Inés Vázquez Ramallal

Para acceder a todas as imaxes pinchar no enlace

Un alumnado moi COMICo

Na véspera do Día das Letras Galegas tivemos a honra de recibir a visita dunha das figuras máis importantes da Banda deseñada en Galicia e fóra da nosa terra: a escritora Inés Vázquez Ramallal, autora do libro Aldara. A lenda do cervo branco (Demo Editorial), proposta polas profesoras Carmen Edreira e Teresa Pastor Novo para o seu alumnado de 1o ESO. O dito volume foi galardoado nos Premios Follas Novas do libro galego, na categoría de banda deseñada. E non foi casual escoller esta data, por varias razóns: a principal, polo seu compromiso coa lingua propia, ao levar o galego ao eido da banda deseñada. 

Tamén cómpre salientar o feito de que a obra recende á nosa terra por cada recuncho xa que, como a propia autora manifestou, situou a acción da obra no leste da provincia de Lugo, por terras dos Ancares, indo a documentarse in situ sobre costumes, vivendas tradicionais, carácter das xentes, ... E, como boa galega, concretamente do concello de Carral, inseriu na historia elementos fantásticos e do mundo do Alén, ao puro estilo de Ánxel Fole.

Sen dúbida a rapazada gozou da maxia de ter diante dos seus ollos a persoa que ideou esa historia e quedou abraiada non só pola explicación de como creou esta obra, senón tamén pola magnífica clase maxistral que deu asemade, cun pequeno obradoiro que impartiu sobre os elementos da banda deseñada. Ademais, o alumnado tivo o privilexio de ter nas súas mans os bosquexos dos debuxos do libro, feitos a lapis, e que autora non dubidou en mostrar con sumo pracer.

Por último, os rapaces e rapazas marcharon felices coas súas dedicatorias personalizadas en cadanseus libros, que lles asinou a escritora, todo isto decorado cos traballos de banda deseñada que o alumnado elaborou, baixo a supervisión do seu profesor de Plástica Carlos Montes Pedreira.

Teresa Pastor Novo (Profesora de Lingua Galega e Literatura e coordinadora do EDLG)

LUÍSA VILLALTA, O OLLAR CALMO DAS PALABRAS

O pasado luns 8 de maio ás 16:15 h tivo lugar no Salón de Actos do IES P. Eusebio da Guarda un acto de homenaxe á escritora e violinista coruñesa Luísa Villalta Gómez. Baixo o título “O ollar calmo das palabras” a organizadora deste acto, a profesora de Lingua Galega e Literatura e coordinadora do EDLG, Teresa Pastor Novo, quixo renderlle un merecidísimo e persoal tributo a unha das voces máis importantes da literatura galega das últimas décadas.

Malia que foi no campo da poesía onde desenvolveu a súa faceta máis prolífica, cultivou de xeito maxistral outros xéneros, o que lle valeu o recoñecemento en diversos certames. Atendendo á súa terra natal, A Coruña, a homenaxe  foi  deseñada  como a  singradura  dun barco, recalando en diferentes portos, entre os que destacaron: o coruñesismo: a simbiose de Luísa coa súa terra, coa súa Matria; o papel da música, o seu nó indisoluble coa súa gorentosa creación literaria; a docencia e a poesía: o ollar calmo das palabras; o seu compromiso coa lingua, como principal sinal identitario; o seu legado, o respecto pola súa memoria; e, finalmente, unhas sentidas verbas finais, onde se resalta¡ou a misión nosa: a de transmitir xeración tras xeración as verbas inmorredoiras da esgrevia autora coruñesa.

O emotivo acto, que contou coa asistencia da irmá e mais da nai da homenaxeada, así como diversas autoridades e expertos na súa obra, supuxo unha combinación da súa dimensión como escritora e mais como virtuosa do violín. Por este motivo, a música cobrou un papel moi destacado, coa actuación do alumnado do centro quen, baixo a coordinación da súa profesora de Música Rosa Mª Rodríguez Rivas, interpretou distintas pezas moi significativas para a autora, orgullosa do seu berce na cidade herculina. Pola súa infinda capacidade creativa e fondura de pensamento, manifesto claramente que esta dama da Cidade Alta é máis que merecente de ter, máis cedo que tarde, un oco de seu no Día das Letras Galegas.

Para rematar, sempre gardarei nas miñas fermosas lembranzas da docencia unha fermosa tarde do mes das flores, dun maio, maíño do ano 2023, onde todas as persoas presentes nesta homenaxe contribuímos para facerlle a Luísa Villalta Gómez un humilde recoñecemento, pero cunha manchea de corazóns.

Teresa Pastor Novo

(Profesora de Lengua e Literatura Galega, Coordinadora do EDLG)

Acceso ao artigo publicado na Opinión. Pinchar no enlace

Acceso ao tríptico da actividade. Pinchar no enlace

Acceso ás fotos da actividade. Pinchar no enlace

Xeración mampara, Gradación Eusebio 22-23

Para acceder ao artigo publicado en prensa pinchar no enlace

Para acceder a todas as fotos do acto pinchar no enlace

Día das Letras Galegas 2023

 

Un 17 de Maio especial

 

Para acceder ás imaxes relacionadas pinchar no enlace

En 1960, Francisco Fernández del Riego ingresou como membro numerario na Academia Galega e tres anos despois, a proposta súa, a Academia acordou celebrar cada 17 de maio  o Día das Letras Galegas. Del Riego pensaba que se hai un día dedicado á literatura española, con Cervantes como referencia,nós deberiamos ter un día dedicado á literatura galega relacionado con Rosalía de Castro e co libro Cantares Gallegos, o primeiro que escribiu na fala popular. Del Riego non coñecía a data da edición, pero na dedicatoria que a autora fixo á escritora Fernán Caballero figura a do 17 de maio de 1863 e elixiuna ante a proximidade do centenario. A celebración de 2023 é especial por ser o homenaxeado impulsor da iniciativa.

Siro (La Voz de Galicia)

Francisco Fernández del Riego (1913-2010)foi o principal dinamizador do galeguismo cultural tras o abrupto corte que supuxeron a Guerra Civil e a posguerra. Ademais de poñer en marcha todo tipo de proxectos encamiñados a recuperar a presenza do galego como lingua de cultura, durante unha gran parte da súa longa vida foi o alicerce ao redor do que se artellou o traballo conxunto entre os intelectuais do exilio, os que permaneceron no país tras a contenda e as novas xeracións de galeguistas que van xurdindo malia o difícil contexto da ditadura franquista.

A data do 25 de xullo de 1950 pasou á historia como a da fundación da editorial Galaxia, o máis emblemático fito do “segundo rexurdimento” da cultura galega tras a Guerra Civil. Os tres grandes artífices do proxecto foron: Ramón Piñeiro, Xaime Isla Couto e Francisco Fernández del Riego. Galaxia veu a luz para converterse no buque insignia da cultura do país, e pese ás dificultades foi o gran referente cultural da Galicia da época.

Non esquecemos outras aportacións do homenaxeado como as publicacións da revista Grial (1951) que “servía de canle para dar a coñecer a produción cultural galega e tamén para erixirse como un espazo de comunicación entre a cultura galega e as culturas do mundo”. E tamén a Revista de Economía de Galicia (1958) para analizar a realidade económica e social do noso territorio. 

Del Riego foi un dos xenerosos, sempre entusiasta e vital; son varias as xeracións vinculadas á intelectualidade que tiveron no maxisterio do homenaxeado nas Letras Galegas 2023 unha porta sempre aberta para satisfacer a curiosidade e ampliar o coñecemento.

Grazas Don Paco!

FELIZ DÍA DAS LETRAS GALEGAS a toda a comunidade educativa do Eusebio da Guarda!

Beni Vidal, xefa do Departamento de Lingua Galega e Literatura

 

Distribuir contido


by Dr. Radut