Calendario fin de Curso

CALENDARIO FINAL DE CURSO

 FINAL CURSO 17-18

 

ESO E 1º DE BACHARELATO

MAIO

 • 22,23 e 24 de maio : 3ª avaliación de pendentes de ESO.

 

 • 29, 30 e 31 de maio: exames extraordinarios de pendentes de ESO.

 

 • 30 de maio: Ata as 12 horas, data tope para a entrega de notas da 3ª avaliación de pendentes de ESO en Xefatura de Estudos. Os alumnos poderán consultárllelas ós profesores correspondentes.

 

XUÑO

 • 4 de xuño: Ata as 12 horas, data tope para a entrega de notas   exames extraordinarios de pendentes de ESO en Xefatura de Estudos. Os alumnos poderán consultárllelas ós profesores correspondentes.

 

 • 5, 6 e 7 de xuño: exames de PDAC de 1º de Bach. Faranse pola mañá durante as horas de clase. Cada profesor debe avisar ós seus alumnos con antelación suficiente.

 

 • 6-7 de xuño.-REUNIÓN TITORES 1º 2º e 3º ESO +xefa de estudos+xefe departamento de orientación: FP BÁSICA e PMAR.

 

 • 14 de xuño: os alumnos poderán consultar os resultados das probas extraordinarias de pendentes e PDAC en Xefatura de Estudos antes das 14 horas dese mesmo día.

 

 • 19 de xuño .-Último día da avaliación en ESO e bacharelato (as notas meteranse en Xade antes das avaliacións).

 

 • 21 de xuño: Rematan as clases ás 14:10.

 

 • 21 ( pola tarde) e 22 de xuño (mañá e tarde): sesións de avaliación e entrega de boletíns.

 

 • 26 de xuño: A partir das 12 revisión dos exames non ensinados (ata as 14:00)
 • 28 de xuño: Reclamacións:

- Ata as 14 horas do MÉRCORES 28 DE XUÑO mediante escrito que se recolle na Conserxería

- Os xefes de departamento recollen as reclamacións en secretaría ás 14 horas.

- Ás 16:30 reunión dos departamentos para resolver as reclamacións.

- Antes das 18 h. entrega en Secretaría das resolucións.

 

 • 29 de xuño: Os alumnos reciben as resolucións das reclamacións en oficinas de 9-11.

- 11:30 Claustro final. 

- 13:00 Consello escolar.

 

Distribuir contido